logo itpoint.cz

Zákon o informační společnosti reklamním patičkám nebrání

Podle autora článku "Česká republika přijímá zákony postihující rozesílání spamu" z minulého čísla Computerworldu lze reklamní patičky vkládané provozovateli freemailových služeb na konec e-mailů chápat jako nevyžádaná obchodní sdělení. Provozovatelé freemailů se tak podle autora mají dostávat do sporu se zákonem, za což jim má hrozit sankce ve výši až 10 milionů korun. Není to pravda - zákon použití reklamních patiček nezakazuje.

Reakce Ministerstva informatiky, týdeník Computerworld 31/2004

Podle autora článku "Česká republika přijímá zákony postihující rozesílání spamu" z minulého čísla Computerworldu lze reklamní patičky vkládané provozovateli freemailových služeb na konec e-mailů chápat jako nevyžádaná obchodní sdělení. Provozovatelé freemailů se tak podle autora mají dostávat do sporu se zákonem, za což jim má hrozit sankce ve výši až 10 milionů korun. Není to pravda. Zákon použití reklamních patiček nezakazuje.

Cílem zákona o některých službách informační společnosti je zabránit hromadnému rozesílání nevyžádaných neadresných obchodních sdělení. V případě, že se jedná o e-mail (nebo SMS zprávu) určený konkrétní osobě s konkrétním, soukromým obsahem, ke kterému je provozovatelem freemailu (mobilním operátorem) připojena reklama, nepovažujeme to za porušení zákona. Jde o individuální adresnou zprávu soukromého charakteru vědomě odeslanou uživatelem e-mailové schránky. Vkládání reklamních patiček je totiž smluvně ošetřeno mezi uživatelem a poskytovatelem freemailové služby. Děje se tak tedy se souhlasem odesílatele mailu. Osoba, která e-mail posílá, navíc nevystupuje v roli podnikatele a nezasílá obchodní sdělení na podporu svých výrobků nebo služeb.

Obecně tedy platí, že poskytovatelé freemailové služby, kteří vkládají do e-mailu reklamní sdělení (a nezáleží na tom, zda při odeslání nebo při přijetí e-mailu), jednají v souladu se zákonem, pokud jsou současně splněny tyto dvě podmínky :

  1. reklamní sdělení je jasně označeno jako reklamní sdělení a je také jasně odlišeno od textu zprávy – e-mailu
  2. v obchodních nebo jiných podmínkách dal uživatel e-mailu předem (tedy před přidělením e-mailové schránky) jednoznačně souhlas s takovouto praktikou

V případě, že je splněna první podmínka, není narušeno ani listovní tajemství. Zprávou, která požívá ochrany trestního zákona a Listiny základních práv a svobod, je text, který napsal a odeslal odesílatel. Ten však zůstává i s reklamní patičkou beze změny a pozměněn samozřejmě nikdy být nesmí. Ke zprávě napsané a poslané odesílatelem příjemci se v průběhu přenosu připojují další informace, "zprávy", které však již připojuje provozovatel freemailu (technologické informace) nebo jeho prostřednictvím zadavatel reklamy (reklamní patičky).

Zprávou, která požívá ochrany, je však pouze ta část e-mailu, kterou sepsal odesílatel. Tím spíš, že s připojením reklamní patičky odesílatel souhlasí.

Zákon je nutné vykládat v širších souvislostech a z hlediska účelu, pro který byl přijat. Tím účelem je zákaz hromadného rozesílání nevyžádané inzerce a ochrana uživatelů, nikoli omezování podnikání na internetu jako takového.

MI ČR

Článek ze dne 14. září 2004 - úterý