logo itpoint.cz

Zákon o některých službách informační společnosti nabyl účinnosti

Zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za obsah informací poskytovaných na internetu a reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta.

Dne 7.9. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za obsah informací poskytovaných na internetu. Provider nebude podle návrhu zákona odpovědný za obsah webových stránek, nebude mít tedy povinnost jejich obsah aktivně monitorovat. Pokud se však dozví o protiprávní povaze obsahu stránek (rozsudek soudu), bude mít povinnost stránky odstranit, respektive znepřístupnit.

Zákon dále reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná sdělení návrh zákona zakazuje. Smyslem této úpravy je posílit ochranu soukromí občanů. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, navrhuje zákon sankci ve výši až 10 000 000 Kč ukládanou Úřadem na ochranu osobních údajů.

Návrh též přesněji vymezuje problematiku informačních povinností při nákupu zboží přes internet. Dodavateli se například ukládá povinnost elektronicky potvrdit přijetí objednávky, nově se stanoví i pravidla možnosti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele například v případě nedostatečných informací ze strany dodavatele.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ke stažení ZDE ( PDF/78598 bytů )

MI ČR

= = =

Rozesílatelé nevyžádaných reklamních sdělení prostřednictvím elektronické pošty, takzvaného spamu, mohou od úterka dostat pokutu až deset milionů korun. 7.9. 2004 nabyl účinnosti zákon o některých službách informační společnosti, který spam zakazuje, uvedlo ministerstvo informatiky na svých stránkách. Pokutu uděluje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákon tak chce chránit uživatele před velkým množstvím inzerce, která se prostřednictvím emailu šíří. Povolena mají být pouze obchodní sdělení, s jejichž zasíláním adresát výslovně souhlasí. Množství spamu překročilo na přelomu roku počet vyžádaných emailů. O rok dříve tvořil spam jen třetinu pošty.

Podle internetových firem právní úprava rozesílání reklamy nevyřeší, protože více než 99 procent spamu do Česka přichází ze zahraničí, kde jsou jeho původci těžko postižitelní. Nejvíce takových zpráv přichází z USA, Číny, Ruska a dalších zemí. Provozovatelé bezplatných emailových služeb se navíc obávají, že přijdou o příjmy z reklamních sdělení, které připojují k odesílaným zprávám. Podle ministerstva informatiky se zákaz spamu této činnosti netýká.

"Spam je celosvětový problém, který nevyřeší jeden zákon. Ale alespoň proti českým původcům nevyžádaných mailů se může stát dobrým nástrojem," uvedl místopředseda Sdružení obrany spotřebitelů Karel Pavlík.

V USA, kde podobný zákaz platí již přes rok, nedávno orgány amerického ministerstva spravedlnosti zatkly v první celoamerické razii více než 100 lidí. Mezi zatčenými jsou ve velké míře rozesilatelé podvodných emailů, tvářících se jako nabídky od finančních institucí a mámících z lidí čísla kreditních karet a další osobní data. Úřady se zaměřily i na rozesilatele pornografie a na ty, kteří emailem rozšiřují viry nebo nástroje, schopné zjistit z počítačů uživatelů citlivá data.

Zákon dále stanoví odpovědnost poskytovatele služeb za obsah informací poskytovaných na internetu. Provider nebude odpovědný za obsah webových stránek, nebude mít tedy povinnost jejich obsah aktivně monitorovat, ale pokud se například od soudu dozví o protiprávní povaze obsahu stránek, bude mít povinnost web odstranit, respektive znepřístupnit.

Dodavatelé zboží přes internet budou mít podle zákona povinnost elektronicky potvrdit přijetí objednávky a nově se stanoví i pravidla možnosti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, například v případě nedostatečných informací ze od dodavatele.

ČTK

= = =

Podle Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), které se problematikou nevyžádaných e-mailů dlouhodobě zabývá, je schválení tohoto zákona, nahrazujícího dosavadní obecnou právní úpravu nevyžádané reklamy, krokem vpřed.

"Spam je celosvětový problém, který nevyřeší jeden zákon. Ale alespoň proti českým původcům nevyžádaných mailů se může stát dobrým nástrojem," vysvětlil za SOS místopředseda Republikového výboru Karel Pavlík, který se problematice spamu věnuje, a dodal: "Vítáme i převedení dozorové pravomoci z živnostenských úřadů na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento úřad se bude moci lépe specializovat a i pro spotřebitele bude snazší ho přímo kontaktovat."

"Setkáváme se s tím, že spotřebitelé nevědí, co si s nevyžádanými zprávami počít. Proto Sdružení obrany spotřebitelů České republiky připravilo několik základních rad pro efektivní ochranu před spamem," uvedla Ivana Picková z SOS.

Základní doporučení SOS, jak se lépe ochránit před spamem :

  1. Podezřelé e-mailové zprávy neotvírejte, ale rovnou vymažte.
  2. Neobjednávejte zboží nabízené ve spamu - nebude-li pro šiřitele spam zdrojem příjmů, nebudou mít motivaci ho šířit.
  3. Obdržíte-li nevyžádanou e-mailovou zprávu nabízející určitou službu či produkt od českého rozesílatele, dejte podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  4. Buďte opatrní při uvádění své e-mailové adresy - při žádostech o elektronické zpravodaje, při přispívání do diskuzí, na chatech apod. Právě z těchto zdrojů mohou pocházet adresy pro budoucí obtěžování spamem.
  5. Zřiďte si více e-mailových adres. Např. jednu pracovní, druhou pro přátele a třetí používejte pro ostatní účely. V případě jejího zahlcení je možné ji snadno změnit.
  6. Dotažte se provozovatele svého e-mailu na možnost zavedení ochrany proti spamu.
  7. Nešiřte adresy svých známých, například se nezapojujte do řetězových dopisů. Při hromadné korespondenci na více adresátů posílejte jejich adresy ve skryté kopii.
  8. Zajímejte se o problematiku spamu. I spam se proměňuje a je žádoucí znát aktuální vývoj, některé formy mohou být pro spotřebitele přímo ohrožující ("nigerijské dopisy", výzvy k ověření údajů o účtu a platební kartě apod.).

SOS

Článek ze dne 8. září 2004 - středa