logo itpoint.cz

Zákon o některých službách informační společnosti podepsán prezidentem

Zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb za obsah informací poskytovaných na internetu. Ten nebude podle návrhu zákona odpovědný za obsah webových stránek, nebude mít tedy povinnost jejich obsah aktivně monitorovat. Pokud se však dozví o protiprávní povaze obsahu stránek (rozsudek soudu), bude mít povinnost stránky odstranit, respektive znepřístupnit.

Návrh zákona o některých službách informační společnosti svým podpisem schválil prezident republiky. Zákon nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve Sbírce zákonů. K tomu by mělo dojít nejpozději začátkem září.

Zákon mimo jiné upravuje odpovědnost poskytovatele služeb (providera) za obsah informací poskytovaných na internetu. Provider nebude podle návrhu zákona odpovědný za obsah webových stránek, nebude mít tedy povinnost jejich obsah aktivně monitorovat. Pokud se však dozví o protiprávní povaze obsahu stránek (rozsudek soudu), bude mít povinnost stránky odstranit, respektive znepřístupnit.

Zákon dále reguluje nevyžádanou elektronickou inzerci, spam, a povoluje pouze obchodní sdělení podle takzvaného systému opt-in, tedy pouze s výslovným souhlasem adresáta. Nevyžádaná sdělení návrh zákona zakazuje. Smyslem této úpravy je posílit ochranu soukromí občanů. Za zasílání nevyžádaných obchodních sdělení, spamu, navrhuje zákon sankci ve výši až 10 000 000 Kč ukládanou Úřadem na ochranu osobních údajů.

Návrh též přesněji vymezuje problematiku informačních povinností při nákupu zboží přes internet. Dodavateli se například ukládá povinnost elektronicky potvrdit přijetí objednávky, nově se stanoví i pravidla možnosti odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele například v případě nedostatečných informací ze strany dodavatele.

MI ČR

Článek ze dne 23. srpna 2004 - pondělí