logo itpoint.cz

Západočeská univerzita v Plzni získala ocenění Microsoft Laboratory of Excellence

Prvním nositelem ocenění Microsoft Laboratory of Excellence v České republice se stalo Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni. Ocenění je udělováno předním univerzitním pracovištím v České a Slovenské republice za obzvláště inovativní využití vývojářských technologií společnosti Microsoft ve výuce a vědecké činnosti.

Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni získalo ocenění Microsoft Laboratory of Excellence.

Prvním nositelem ocenění Microsoft Laboratory of Excellence v České republice se dne 24. února 2004 stalo Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni. Ocenění je udělováno předním univerzitním pracovištím v České a Slovenské republice za obzvláště inovativní využití vývojářských technologií společnosti Microsoft ve výuce a vědecké činnosti. Ocenění Microsoft Laboratory of Excellence z rukou zástupců společnosti Microsoft převzali Dr. Ing. Jan Rychlík, prorektor Západočeské univerzity v Plzni, a Prof. Ing. Václav Skala, CSc., vedoucí Centra počítačové grafiky a vizualizace dat.

Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni již po několik let rozvíjí zajímavou spolupráci s prestižním výzkumným střediskem Microsoft Research v Cambridge. Ocenění Microsoft Laboratory of Excellence tedy bezpochyby našlo správného adresáta.

Centru počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni

Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni nabízí studentům bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Absolventi oboru Počítačová grafika a výpočetní systémy mají velmi dobré znalosti nejen z oblasti programového a technického vybavení rozsáhlých výpočetních systémů, ale rovněž z oblasti počítačové grafiky, vizualizace dat, principů počítačových animací, virtuální reality, multimediálních systémů a počítačových her. Studenti magisterského a doktorského programu se také účastní řešení náročných teoretických problémů. Dosažené výsledky odborné a vědecké práce jsou následně prezentovány na prestižních odborných konferencích v České republice a v zahraničí.

Centrum počítačové grafiky a vizualizace dat úzce spolupracuje s mnoha univerzitami a mezinárodními společnostmi z oblasti informačních technologií. Mezi tyto společnosti patří také společnost Microsoft a výzkumné středisko Microsoft Research v Cambridge. V rámci svého zaměření Centrum počítačové grafiky a vizualizace organizuje semináře a mezinárodní konference, například mezinárodní konference WSCG International Conferences in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision http://wscg.zcu.cz, mezinárodní semináře C# and .NET http://dotnet.zcu.cz a Interdisciplinary Workshops.

Více informací o Centru počítačové grafiky a vizualizace dat na Západočeské univerzitě v Plzni získáte na http://herakles.zcu.cz

Microsoft

Článek ze dne 22. března 2004 - pondělí