logo itpoint.cz

Zařízení pro zabránění komunikace GSM není v České republice legální

Rádiové vysílání zařízením pro zabránění komunikace GSM neodpovídá požadavkům na efektivní využívání kmitočtového spektra, na ochranu výkonu práv oprávněných provozovatelů veřejné telekomunikační sítě, jakož i na ochranu uživatelů veřejné telekomunikační služby a proto je provoz takového zařízení v ČR nepřípustný.

Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k používání zařízení pro zabránění komunikace GSM v České republice

V souvislosti s názory, že lze provozovateli divadel, kin a podobných hromadných akcí rušit telekomunikační provoz GSM, které se v poslední době objevily jak v denním tisku, tak v některých televizních pořadech, ČTÚ sděluje :

Vedle výše uvedeného je skutečností, že zařízení obdobného typu nebylo povoleno pro provoz ani v ostatních evropských státech, kromě Francie a stanovisko orgánů Evropské unie k používání těchto zařízení je negativní. Z hlediska stávajících i budoucích mezinárodních závazků České republiky vyplývajících z členství v Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) a Evropské konferenci poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) a konečně z jejího členství v Evropské unii není možné provozování takových zařízení v ČR povolit.

ČTÚ

Článek ze dne 21. října 2004 - čtvrtek