logo itpoint.cz

Zlaté stránky Jihočeský kraj 2004

Distribuce probíhá od 29. ledna 2004 do 27. února 2004 na 259 poštách Jihočeského kraje, dále v sídlech ČSAD Jihotrans (nad 20 kusů) v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Táboře a Strakonicích a ve 4 prodejnách Telepoint Partner, jejichž adresy jsou uvedeny na odběrním lístku. Celkový náklad je 217 800 výtisků.

Telefonní seznam Zlaté stránky Jihočeský kraj 2004, jehož vydavatelem jsou Mediatel a Český Telecom, vychází v celkovém nákladu 217 800 výtisků (138 500 jižní část, 79 300 severní část).

Distribuce probíhá od 29. ledna 2004 do 27. února 2004 na 259 poštách Jihočeského kraje, dále v sídlech ČSAD Jihotrans (nad 20 kusů) v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Táboře a Strakonicích a ve 4 prodejnách Telepoint Partner, jejichž adresy jsou uvedeny na odběrním lístku.

Po skončení distribuční kampaně jsou telefonní seznamy k dostání na 8 místech Jihočeského kraje (adresy na odběrním lístku) a také v regionální kanceláři Mediatelu v Českých Budějovicích, ul. 28. října 16.

Vzhledem ke zrušení uzlových telefonních obvodů (UTO) není již abecední bílá část rozdělena podle území dřívějších UTO. Všechny bytové stanice i stanice organizací jsou řazeny abecedně v rámci jižní a severní části kraje.

Novinkou v Bílých stránkách je malý trojúhelníček u čísla stanice, jejíž uživatel si nepřeje, aby jeho osobní data uveřejněná v seznamu byla používána pro účely přímého marketingu. V jihočeském seznamu jich je 515. V Bílých stránkách jsou i telefonní čísla Aliatelu, Contactelu, Českých radiokomunikací, GTS Czech, World Online a Czech On Line.

Letos je ve Zlatých stránkách zveřejněno i 4759 www a e-mailových adres. Uživatel zde nalezne i samostatnou sekci s webovými adresami. Zlaté stránky pro Jihočeský kraj obsahují celkem 1344 stran, z toho 280 stran žluté oborové části seznamu. Je zde zveřejněno 20 800 firem, podnikatelů a organizací v 954 rubrikách. V Barevných stránkách je mj. uveden přehled výročí a událostí v rámci akcí Česká hudba 2004 v Jihočeském kraji. 
Současně vycházejí Místní Zlaté stránky pro regiony Písek, Strakonice a Jindřichův Hradec (celkem 67 750 výtisků). Místní Zlaté stránky vyšly poprvé právě před deseti lety.

Sběr starých seznamů je zajištěn na výdejních místech.

Mediatel

Článek ze dne 29. ledna 2004 - čtvrtek