logo itpoint.cz

Změna organizační struktury na Ministerstvu informatiky

Dnešním dnem nabývá účinnosti nově schválený organizační řád a z něj vyplývající organizační struktura ministerstva informatiky, kterou minulý pátek schválil ministr Mlynář. Mimistr se mimo jiné rozhodl uvést postavení vedoucích pracovníků MI do souladu s postavením na ostatních ministerstvech, tedy jmenovat je do funkce náměstka ministra a umožnit tak jejich zapojení do všech pracovních skupin.

Dnešním dnem nabývá účinnosti nově schválený organizační řád a z něj vyplývající organizační struktura ministerstva informatiky, kterou minulý pátek schválil ministr Mlynář.

Změna spočívá ve zrušení samostatné funkce náměstka ministra pro vědu a výzkum, z níž byl odvolán pan Ing. Dušan Chmelíček, který byl jmenován ředitelem příspěvkové organizace MI TESTCOM, p.o. a zrušení samostatného postavení I. náměstka i jeho sekretariátu mimo věcné sekce, s tím, že funkce sekretariátu I. náměstka bude vykonávat vždy sekretariát té sekce, jejíž vedoucí-náměstek ministra bude jmenován zároveň I. náměstkem.

Další krokem je změna v postavení vedoucích pracovníků jednotlivých sekcí ministerstva, kteří byli dle služebního zákona v postavení ředitele sekce. Tito ředitelé sekcí budou jmenováni do funkcí náměstků ministra.

Původní organizační struktura, vyhlášená ke dni vzniku ministerstva (1.1. 2003) totiž reagovala na služební zákon, jehož plná účinnost (od 1.1. 2004) měla významně ovlivnit organizační struktury všech ministerstev (např. náměstci ministrů měli získat postavení ředitelů sekcí). Protože je nyní účinnost zákona o státní službě opětovně poněkolikáté odložena, tentokrát do roku 2007, rozhodl se ministr informatiky uvést postavení vedoucích pracovníků MI do souladu s postavením na ostatních ministerstvech, tedy jmenovat je do funkce náměstka ministra a umožnit tak jejich zapojení do všech pracovních skupin, do nichž je vyžadováno jmenovat zástupce MI v postavení náměstka ministra.

Změna také reaguje na vnitřní potřeby úřadu, které vyplynuly v mezidobí od schválení poslední organizační změny a byla v souladu se zákoníkem práce projednána se zástupci zaměstnanců MI.

Přehled vedoucích pracovníků MI ke dni 16.8. 2004 (přímo řízených ministrem) :

Další případné změny organizační struktury bude učiněny až v závislosti na výsledku jednání ustavení náměstků nominovaných koaličními stranami.

MI ČR

Článek ze dne 16. srpna 2004 - pondělí