logo itpoint.cz

Změny v organizační struktuře Českého Telecomu

Dvě nové organizační jednotky, Mezinárodní služby a Regulace a propojování, vytvořil Český Telecom ve své firemní struktuře. Nové útvary vznikly rozdělením dosavadní jednotky Velkoprodej a regulace (WRU) na dvě části. V souladu s transformačním programem se tak společnost přizpůsobuje svým aktuálním podnikatelským potřebám.

Dvě nové organizační jednotky, Mezinárodní služby a Regulace a propojování, vytvořil Český Telecom ve své firemní struktuře. Nové útvary vznikly rozdělením dosavadní jednotky Velkoprodej a regulace (WRU) na dvě části. V souladu s transformačním programem se tak společnost přizpůsobuje svým aktuálním podnikatelským potřebám.

Hlavní pracovní náplní jednotky Mezinárodní služby (International Business - IBU) je naplňování mezinárodní obchodní strategie společnosti, koordinace obchodních aktivit v oblasti mezinárodních služeb a řízení dceřiných společností v zahraničí. Sem patří například prodej produktů a služeb zákazníkům mimo území České republiky, prodej mezinárodních služeb jiným operátorům a poskytovatelům služeb. To vše prostřednictvím jak přímých tak nepřímých prodejních kanálů. Výkonným ředitelem pro mezinárodní služby byl jmenován Pavel Jiroušek, který předtím zastával funkci výkonného ředitele pro velkoprodej a regulaci.

Vedením jednotky Regulace a propojování (Regulation & Interconnect - RIU) byl pověřen David Šita, ředitel pro regulaci. Do jeho kompetencí bude spadat obchodní strategie společnosti v oblasti propojování a regulace, zajišťování regulovaných telekomunikačních produktů propojování a velkoprodeje dalším licencovaným operátorům ("OLOs") a poskytovatelům služeb ("xSPs").

Další změna v personálním zajištění vedení společnosti souvisí se jmenováním Michala Heřmana do funkce generálního ředitele společnosti Eurotel Praha, který z tohoto důvodu rezignoval k 31. říjnu 2004 na funkci výkonného ředitele pro transformaci Českého Telecomu. Jednotka transformace společnosti bude dočasně podléhat přímému řízení generálního ředitele Gabriela Berdára.

Český Telecom

Článek ze dne 5. listopadu 2004 - pátek