logo itpoint.cz

Změřte si svou osobní produktivitu

Zajímavou možností, jak získat přehled o své osobní produktivitě a organizaci práce je zodpovězení otázek týkajících se plánování času, spolupráce a využívání obecných technologických nástrojů, jako např. e-mailu, prostřednictvím online dotazníku "Test osobní produktivity" na internetových stránkách Office Experience.

Zajímavou možností, jak získat přehled o své osobní produktivitě a organizaci práce je zodpovězení otázek týkajících se plánování času, spolupráce a využívání obecných technologických nástrojů, jako např. e-mailu, prostřednictvím online dotazníku "Test osobní produktivity" na internetových stránkách Office Experience. Vyplnění testu zabere něco kolem sedmi minut.

Ve výsledném hodnocení můžete dosáhnou jedné z těchto čtyř úrovní :

Kromě toho se v Testu osobní produktivity dozvíte tipy, jak zlepšit své pracovní postupy a tím i svou produktivitu.

Rok od uvedení Microsoft Office System - sady aplikací, serverů, služeb a řešení - na český trh se letošní invexová prezentace společnosti Microsoft zaměřuje na zhodnocení toho, jaké nové možnosti uživatelům tato sada nástrojů přinesla. Ve středu zájmu je zejména změna osobní produktivity jednotlivých uživatelů a zlepšení týmové spolupráce. Návštěvníci veletrhu Invex mají ve středu a ve čtvrtek příležitost seznámit se s novinkami z této oblasti přímo na seminářích pořádaných společností Microsoft v Rotundě. Odborníci návštěvníky seznámí s tipy a triky při práci s Microsoft Office 2003, Windows XP a s instalací opravného balíčku Windows XP Service Pack 2, a dále názorně ukáží, jak naplno využívat nové technologie pro osobní prospěch.

"Microsoft chce svým zákazníkům poskytnout efektivní nástroje, které jim umožní zvýšit osobní produktivitu," uvedl Tomáš Koška, ředitel divize Information Worker and Windows Client společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. "K tom je potřeba vytvořit prostředí umožňující nejen dobrou organizaci práce jednotlivce, ale také snadnou spolupráci v týmu. Řešení obsažená v Microsoft Office System podpořená dalšími produkty společnosti Microsoft takové prostředí vytváří," dodal Tomáš Koška.

Mezi produkty podporující týmovou spolupráci patří například aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 a Microsoft Office OneNote 2003. Microsoft Office InfoPath je určena pro tvorbu a vyplňování elektronických formulářů a dokáže ukládat formulářová data jako "čisté" XML soubory. Tyto souboru pak lze použít v libovolném jiném systému či aplikaci. Řešení je zajímavé především tím, že dokáže na základě struktury XML dat (na základě tzv. XSD souborů) samostatně generovat návrhy formulářů, které stačí pouze poupravit.

Aplikace Microsoft Office OneNote je revolucí v pořizování poznámek a na počátek roku 2005 je plánovaná její lokalizace do češtiny. Aplikace představuje bohatě vybavený elektronický blok, který umožňuje ukládat všechny typy dat na jedno místo (strojový text, psaný text, kresbu, text zkopírovaný z Internetu či data zkopírovaná z jiných aplikací Microsoft Office System, zvuk i obraz). Microsoft Office OneNote je ideálním nástrojem pro zvýšení produktivity práce jednotlivce, ale i celé skupiny lidí, protože data na stránkách tohoto elektronického bloku je možné sdílet s jinými uživateli LAN nebo Internetu.

Změřte svoji produktivitu

Pokud jste na kteroukoli z těchto otázek odpověděli kladně, test osobní produktivity se sadou Microsoft Office je určen právě pro vás. Tato analýza produktivity pomocí 30 otázek, s níž strávíte pouhých pět až sedm minut, vám pomůže v těchto bodech :

Jste připraveni ? Pokud ano můžete se do testu pustit ZDE.

Microsoft

Článek ze dne 12. října 2004 - úterý