logo itpoint.cz

Zpráva z třetího zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí pro pásmo 28 GHz

Ve čtvrtek se uskutečnilo na ČTÚ třetí, poslední zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území území Prahy. Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů.

Dne 25. března se uskutečnilo na Českém telekomunikačním úřadě třetí, poslední zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území území Prahy.

Hlavním bodem jednání řídícího výboru bylo posouzení výsledků hodnocení předložených žádostí členy řídícího výboru a stanovení pořadí žádostí z hlediska stanovených ukazatelů. Na základě výsledků hodnocení žádostí řídící výbor zpracoval zprávu o posouzení a hodnocení žádostí. Zpráva byla předána Českému telekomunikačnímu úřadu.

Podle zprávy o posouzení a hodnocení žádostí se společnosti, které se účastnily výběrového řízení, v něm umístily v následujícím pořadí :

  1. 1. Telenor Networks s. r. o.
  2. 2. BroadNet Czech a. s.
  3. 3. STAR 21 Networks a. s.
  4. 4. T-Systems Pragonet a. s.

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení telekomunikačních licencí na základě výsledků výběrového řízení počátkem dubna 2004.

ČTÚ

Článek ze dne 26. března 2004 - pátek