logo itpoint.cz

ZUI varuje před dalším zaostáváním ČR

Český statistický úřad zveřejnil 22. dubna 2004 výsledky svého šetření, ze kterého vyplývají alarmující údaje o zaostávání vybavenosti domácností počítači a připojením k Internetu oproti zemím EU. V předvečer našeho vstupu do EU má pouze 15 procent našich domácností připojení k Internetu, zatímco v EU je průměr přesně 3x vyšší !!!

Titl.

Český telekomunikační úřad
Ing. David Stádník, předseda
poštovní přihrádka 02,
225 02 PRAHA 025
e-podatelna : podatelna@ctu.cz, info@ctu.cz, stadnikd@ctu.cz

Praha 26.4. 2004

Věc : ZUI varuje před dalším zaostáváním ČR

Český statistický úřad zveřejnil 22. dubna 2004 výsledky svého šetření, ze kterého vyplývají alarmující údaje o zaostávání vybavenosti domácností počítači a připojením k Internetu oproti zemím EU. V předvečer našeho vstupu do EU má pouze 15 procent našich domácností připojení k Internetu, zatímco v EU je průměr přesně 3x vyšší !!!

Občanské sdružení ZUI upozorňuje také na zásadní rozpor mezi potřebu podporovat tzv. broadband (širokopásmové připojení), kterou po nás důrazně požaduje Evropská unie, a ke které jsme se sami zavázali (v rámci nedávno přijaté Státní informační a komunikační politiky), a reálnou skutečností. Podle výsledků šetření Českého statistického úřadu má u nás širokopásmové připojení pouze každá desátá domácnost z těch, které vůbec nějaké připojení mají. Navíc zde výrazně převládají kabelové přípojky (62 procent), zatímco ADSL se na vysokorychlostním připojení domácností podílí naprosto minimálně – pouze cca 3 procenty (údaje ČSÚ jsou ze čtvrtého čtvrtletí loňského roku).

Příčin tohoto alarmujícího stavu a našeho zaostávání za EU je podle sdružení ZUI několik :

Občanské sdružení ZUI, ve snaze zabránit dalšímu zaostávání ČR a zejména našich domácností ve srovnání s EU, důrazně požaduje vyřešení výše uvedených problémů, konkrétně :

K řešení těchto problémů vyzýváme jak regulátora (Český telekomunikační úřad) a Ministerstvo informatiky, tak i všechny, kteří jsou ochotni a schopni pomoci.

S pozdravem

Luboš Olejár - předseda ZUI ČR

Na vědomí : Ministerstvo informatiky, Hospodářský výbor PSP, Petiční výbor PSP

Článek ze dne 28. dubna 2004 - středa