logo itpoint.cz

10 milionů na reklamní kampaň pro Portál veřejné správy

Ministerstvo informatiky vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž na zajištění reklamní komunikační kampaně pro podporu projektu Portál veřejné správy. Uzávěrka nbídek je do 10. 3. 2005 a zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky na služby v dubnu 2005.

Vyhlášení veřejné soutěže o návrh na zajištění reklamní komunikační kampaně pro podporu projektu Portál veřejné správy
Ministerstvo informatiky dne 21.1. 2005 vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh ve smyslu ust. § 72 odst. 1 písm. A) zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon o veřejných zakázkách") "Návrh na zajištění reklamní komunikační kampaně pro podporu projektu Portál veřejné správy".

Předmětem veřejné soutěže o návrh je návrh na zajištění reklamní komunikační kampaně pro podporu projektu Portál veřejné správy, tj. :

Portál veřejné správy s tím, že ve smyslu ust. § 72 odst. 5. zákona o veřejných zakázkách bude na veřejnou soutěž o návrh navazovat zadání veřejné zakázky na služby podle § 27 odst. 5. zákona o veřejných zakázkách; veřejnou zakázkou na služby podle § 27 odst. 5 . zákona o veřejných zakázkách bude zajištění reklamní komunikační kampaně pro podporu projektu Portál veřejné správy.

Lhůta pro převzetí návrhu je do 10.3. 2005, 15:00 hod. doporučeně na adresu Ministerstva informatiky nebo osobně na uvedené adrese v podatelně nacházející se v přízemí, č. místnosti 45, v kterýkoli pracovní den vždy od 9:00 do 15:00 hod.

Zadavatelem předpokládaná cena veřejné zakázky na služby bez DPH zadávané na základě výsledku této veřejné soutěže o návrh činí 10 mil. Kč. Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky na služby v dubnu 2005.

Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci je PhDr. Iva Zelenková, tel. 221 008 296, fax 222 718 944, e-mail : iva.zelenkova@micr.cz

Zadávací dokumentaci naleznete ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 26. ledna 2005 - středa