logo itpoint.cz

17. květen 2005 - Světový den telekomunikací

World Telecommunication Day – Světový den telekomunikací každoročně organizuje 17. května Mezinárodní telekomunikační unie. Letošním tématem Světového dne telekomunikací je "Vytvoření Informační společnosti pro každého: Čas na akci".

World Telecommunication Day – Světový den telekomunikací každoročně organizuje 17. května Mezinárodní telekomunikační unie - ITU.

Ústředním tématem Mezinárodního dne telekomunikací je vždy zvolena aktuální problematika celosvětového významu. Letošním tématem Světového dne telekomunikací je "Vytvoření Informační společnosti pro každého: Čas na akci" ("Creating an equitable Information Society: Time for Action").

Poselství generálního tajemníka ITU a generálního tajemníka OSN si můžete přečíst ZDE (v anglickém jazyce).

V této souvislosti je třeba zmínit, že v současnosti graduje celosvětový zájem o ICT v souvislosti s druhou fází Světového summitu o informační společnosti (WSIS) v Tunisu v listopadu tohoto roku. Koordinátorem účasti delegace České republiky na summitu WSIS po odborné stránce je Ministerstvo informatiky, více ZDE.

Letošní Mezinárodní den telekomunikací má pro tuto celosvětovou organizaci i speciální význam, neboť uplyne právě 140 let od jejího vzniku. Tato mezinárodní vládní organizace s univerzální účastí byla založena v Paříži v roce 1865 (původně jako International Telegraph Union). Od roku 1947 je přidruženou organizací OSN. V současné době je členy ITU 189 států a jejím sídlem je Ženeva. Posláním ITU je především mezinárodní spolupráce v oblasti telekomunikací, podpora rozvoje nových technologií a dohled nad účelným rozdělováním kmitočtového spektra.

Česká republika je členem ITU od roku 1993, Československo bylo členem od roku 1920. Na zasedání Konference vládních zmocněnců (nejvyšší orgán Unie) v roce 2002 byla Česká republika již podruhé za sebou zvolena do Rady ITU, což je řídící orgán (členství v Radě je prestižní záležitostí). Česká republika bude usilovat o zvolení i na další období. Gestorem odborného členství ČR je Ministerstvo informatiky.

MI

Článek ze dne 16. května 2005 - pondělí