logo itpoint.cz

Aktualizace Referenční nabídky zpřístupnění a Nabídky služeb kolokace

Dne 1.6. 2005 předal Český Telecom Českému telekomunikačnímu úřadu aktualizace Referenční nabídky zpřístupnění metalického účastnického vedení a Nabídky služeb kolokace , které jsou označeny jako verze 3.0. Tímto dnem tak oba dokumenty nahrazují verzi 2.0 ze dne 30.7.2004 a nabývají platnosti a účinnosti.

Dne 1.6. 2005 byla Českému telekomunikačnímu úřadu předána aktualizace Referenční nabídky zpřístupnění metalického účastnického vedení a Nabídky služeb kolokace , které jsou označeny jako verze 3.0. Tímto dnem tak oba dokumenty nahrazují verzi 2.0 ze dne 30.7.2004 a nabývají platnosti a účinnosti.

Zpřístupnění účastnického vedení (LLU)

Služba, která umožňuje jiným alternativním operátorům využívat celé metalické účastnické vedení Českého Telecomu, nebo jeho části, pro poskytování svých telekomunikačních služeb. Zpřístupnění účastnických vedení je posledním předpokladem pro vytvoření plně konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu. Česká republika se tak zařadila na špičku v liberalizaci telekomunikací mezi novými členskými zeměmi Evropské unie.

Referenční nabídka zpřístupnění metalického účastnického vedení (RUO) - detaily naleznete ZDE.

Kolokace

Kolokace je služba nabízená Českým Telecomem, která umožňuje oprávněným poskytovatelům umístit v objektu Českého Telecomu zařízení nezbytná pro zpřístupnění místního metalického účastnického vedení a poskytování služeb na tomto zpřístupněném vedení. Služba kolokace je předmětem samostatné Nabídky služby kolokace (tzv. CoO) a je nutnou součástí služby Zpřístupnění metalického účastnického vedení, která je předmětem RUO. 

Nabídka služby Kolokace Českého Telecomu (CoO) - detaily naleznete ZDE.

Český Telecom

Článek ze dne 9. června 2005 - čtvrtek