logo itpoint.cz

ALGOTECH - PDS zvýší výkonnost vašeho kontaktního centra o 300 %

Společnost Algotech uvedla na český a slovenský trh novou verzi systému pro automatické vytáčení ochozích hovoru Avaya Predictive Dialing System – PDS. Technologie prediktivního vytáčení automaticky detekuje telefonní záznamníky, obsazovací signály, přerušení spojení operátorem, faxové linky atd. a operátorovi jsou spojovány pouze hovory s živými osobami.

Tento systém zvyšuje efektivitu a produktivitu kontaktního centra až o 300%, oproti standardnímu ručnímu vytáčení. Tato technologie splňuje vysoké nároky i těch nejvytíženějších zákaznických center, umožňuje vytáčení až 130 000 hovoru za hodinu.

Součástí systému Avaya PDS je hardware a telekomunikační software, který automatizuje proces správy klientských kontaktů uvnitř zákaznických center (Call centrum). Systém zefektivňuje práci call centra, zvyšuje průměrný počet úspěšně propojených telefonních hovoru za hodinu, zlepšuje efektivitu a kvalitu samotné práce operátorů call centra, stejně jako proces obsluhy zákazníka. Na rozdíl od typického automatického vytáčení, přizpůsobuje intenzitu automatického vytáčení okamžitému provozu kontaktního centra. Jestliže se podaří dovolat „živému“ člověku, pak tento systém zamezí nebo sníží na minimum pravděpodobnost, že nebude k dispozici volný operátor. Systém automaticky porovnává celou řadu údajů z kontaktního centra jako je například průměrná délka hovoru, průměrná délka cekání na spojení, průměrná délka "zabalování" hovoru a tak dále a tyto údaje využívá pro řízení provozu.

Systém umožňuje nejen propojování příchozích a odchozích hovorů, ale je i účinným nástrojem pro správu činnosti call centra. Díky využití pokročilých programovacích algoritmů, PDS zajišťuje plné vytížení operátorů a omezuje počet ztracených hovorů. Prostřednictvím PDS lze v kontaktních centrech flexibilně zajistit přednostní spojení hovorů. Avaya PDS má přizpůsobivou otevřenou architekturu a lze jej jednoduše nainstalovat a integrovat s ostatními systémy kontaktního centra jako např. Automatic Call Distribution/Private Branch eXchange, Interactive Voice Response (IVR). Muže být rovněž integrován s různými podnikovými systémy CRM.

Systém garantuje velmi rychlou a přesnou odezvu při detekci linky a bleskové přepojení spojeného hovoru na operátora. Propojení s podnikovými aplikacemi zajišťuje operátorům prostřednictvím monitoru okamžitý přístup k informacím, které klient požaduje, například historii účtu nebo podrobnosti o produktu.

Samotný server systému Avaya PDS může současně spravovat několik různých kampaní. Zároveň umožňuje zvýšit počet odchozích volání až na 500 000 za hodinu.

PRÍKLADY VYUŽITÍ SYSTÉMU AVAYA PDS

Článek ze dne 16. listopadu 2005 - středa