logo itpoint.cz

Alternativní operátoři nesouhlasí s cenovým rozhodnutím ČTÚ

Cenové kalkulace ČTÚ nerespektují metodiku stanovování cen v telekomunikacích a brání spotřebitelům, aby si mohli vybírat nejvýhodnější konkurenční nabídku poskytovatele služeb. Alternativní telekomunikační operátoři v asociaci ASK (Tiscali, e-Tel, Telenor Networks, Tele2, Czech-On-line) se připojují k dalším operátorům, kteří vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s cenovými rozhodnutími, jak je prezentoval Český telekomunikační úřad 25. dubna 2005.

Cenové kalkulace ČTÚ nerespektují metodiku stanovování cen v telekomunikacích a brání spotřebitelům, aby si mohli vybírat nejvýhodnější konkurenční nabídku poskytovatele služeb. Alternativní telekomunikační operátoři v asociaci ASK (Tiscali, e-Tel, Telenor Networks, Tele2, Czech-On-line) se připojují k dalším operátorům, kteří vyjadřují svůj zásadní nesouhlas s cenovými rozhodnutími, jak je prezentoval Český telekomunikační úřad 25. dubna 2005.

"Na rozhodnutí ČTÚ jsme dlouho čekali. Je dobře, že ČTÚ projevil svou odvahu regulovat úseky telekomunikací, které to již řadu let vyžadovaly," řekl Ivan Pilný, generální sekretář ASK. "Principy vyjádřené v 5 cenových rozhodnutích horečně vydaných během jediného dne však považujeme za neobjektivní. Podporují regulaci, nikoliv ale liberalizaci našeho telekomunikačního trhu."

ASK kritizuje, že ČTÚ svým rozhodnutím extrémně až likvidačně zatížil celé rozsáhlé obory podnikání (vytáčené připojení k internetu, e-commerce, ADSL apod.). Nutí přenést zvýšené náklady na spotřebitele a tím zhoršit cenovou úroveň i dostupnost moderních metod komunikace.

Velkoobchodní cena některých telekomunikačních služeb je téměř dvakrát vyšší, než za kolik je možno tyto služby prodat za limitované maloobchodní ceny. Cena za ADSL se zvyšuje o 25 % z nejlevnější varianty dostupné na trhu. Aktivační poplatek za zpřístupnění poslední míle (LLU) je třikrát vyšší než je běžné v EU. Tento přístup způsobuje, že současné ceny za telekomunikační služby jsou stále výrazně nad cenami obvyklými v EU. Rozhodnutí ČTÚ nerespektuje přístup, jaký vyžaduje právo Evropské Unie.

Aby bylo možno provozovat telekomunikační služby při současných podmínkách, vyžaduje přijmout nové modely spolupráce, které nebudou odpovídat již uzavřeným smlouvám včetně smluv s dominantním operátorem. ASK se chce vyhnout vážnému nebezpečí, že kvůli vyšším cenám by koncoví uživatelé byli nuceni omezovat své telekomunikační potřeby.

Alternativní operátoři sdružení v ASK předloží ČTÚ ještě v první polovině května 2005 své připomínky a námitky ke zveřejněným cenovým rozhodnutím a budou podporovat ČTÚ, aby se stávající úprava cen na našem trhu vyřešila ku prospěchu zákazníků i alternativních poskytovatelů telekomunikačních služeb. Výsledkem by měl být model, který povede k liberalizaci telekomunikačního trhu, na které by měli prospěch jak operátoři, tak především uživatelé Internetu a dalších telekomunikačních služeb.

ASK

Článek ze dne 6. května 2005 - pátek