logo itpoint.cz

Alternativní operátoři připomínkují návrh nového Zákona o elektronických komunikacích

Členové Asociace pro spravedlivou konkurenci, sdružení alternativních telekomunikačních operátorů eTel, Tele2, Telenor Networks a Tiscali, zaslali Senátu své námitky a připomínky k návrhu nového Zákona o elektronických komunikacích, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v prosinci 2004.

Členové Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK), sdružení alternativních telekomunikačních operátorů eTel, Tele2, Telenor Networks a Tiscali, zaslali Senátu své námitky a připomínky k návrhu nového Zákona o elektronických komunikacích, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou v prosinci 2004.

Návrh zákona však stále ještě není definitivní, neboť právě Senát ho může vrátit zpět s pozměňovacími návrhy. V dopise, zaslaném Předsedovi Senátu, MUDr. Přemyslu Sobotkovi, jej členové ASK informovali o jejich pohledu na současný stav tohoto Zákona z pohledu alternativních operátorů. Mimo hlavní oblasti, které jsou předmětem politické diskuse jej v dopise upozorňují na konkrétní problémové oblasti týkající se analyzování trhu a opatření s tím související.

Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) je fórum telekomunikačních operátorů, poskytovatelů internetových služeb (ISP) a dalších organizací. Cílem asociace je zajistit rovnoprávnou a spravedlivou konkurenci na českém trhu tak, aby výhod takové konkurence mohli využívat společnosti i zákazníci. ASK byla založena v červenci 2004. V současné době má čtyři členy: eTel s.r.o., Tele2 s.r.o., Telenor Networks s.r.o. a Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o.

Dohromady nabízejí členské organizace ASK všem uživatelům v České republice celou škálu telefonie pevných linek a internetových služeb. Dnes mají tyto společnosti v České republice přes 1,5 milionu uživatelů v domácnostech a více než 25 000 firemních zákazníků nejrůznějších velikostí. Členské společnosti ASK investovaly do svých operací v České republice přes 6,5 miliard Kč. V roce 2003 přesáhl celkový obrat členů ASK částku 1,5 miliardy Kč a dnes přímo či nepřímo zaměstnávají v České republice více než 900 osob.

Asociace pro spravedlivou konkurenci

Článek ze dne 6. ledna 2005 - čtvrtek