logo itpoint.cz

Alternativní operátoři žádají prezidenta republiky o veto návrhu nového Zákona o elektronických komunikacích

Vetovat návrh nového zákona o elektronických komunikacích navrhuje prezidentu republiky Asociace pro spravedlivou konkurenci v dopise, který byl předán prezidentské kanceláři. Členové ASK - alternativní telekomunikační operátoři Tele2, Tiscali, e-Tel a Telenor Networks - žádají, aby prezident zvážil rizika, která nový návrh zákona přináší konkurenceschopnosti České republiky a možnostem postupné nápravy deformací českého telekomunikačního trhu.

Vetovat návrh nového zákona o elektronických komunikacích navrhuje prezidentu republiky Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) v dopise, který byl předán prezidentské kanceláři. Členové ASK - alternativní telekomunikační operátoři Tele2, Tiscali, e-Tel a Telenor Networks - žádají, aby prezident zvážil rizika, která nový návrh zákona přináší konkurenceschopnosti České republiky a možnostem postupné nápravy deformací českého telekomunikačního trhu.

Jejich připomínky se týkají 3 oblastí, kdy v rozporu s předpisy Evropské Unie jsou regulátorovi trhu omezovány pravomoci a dávány dodatečné podmínky. Hrozí situace, že český telekomunikační trh bude i nadále deformován. Koncoví uživatelé to následně pocítí na rostoucích výdajích za užívání telekomunikačních služeb.

"Parlamentem schválený návrh zákona může dále zhoršit nerovnováhu na trhu, který je pod cenovým diktátem Českého Telecomu," uvedl v této souvislosti Naveed Gill, předseda ASK. "Zákon nevylučuje situace, kdy lobováním a procedurálními průtahy mohou být Českému telekomunikačnímu úřadu ukládány podmínky, které mu zabrání regulovat telekomunikační trh. Vytvářená asymetrie je v přímém rozporu s legislativou EU (Směrnice č. 2002/21/ES a Směrnice 2002/19/ES)", doplnil Gill.

"Nový zákon o elektronických komunikacích, který by odpovídal legislativě EU, měl platit již před 10 měsíci - v době přijetí České republiky do Evropské unie," uvedl Gill. "To, že vláda umožnila opožděné přijetí nového zákona o elektronických komunikacích, prodloužilo dlouho trvající nekonkurenční prostředí na českém telekomunikačním trhu a vedlo k tomu, že Evropská komise českou vládu musela varovat. V žádném případě nechceme uvedení nového zákona jakkoliv zdržovat. Přesto dáváme přednost tomu, aby prezident Klaus raději zákon vetoval, než aby podepsal současnou verzi návrhu zákona. Ta nejenže není v souladu s legislativou Evropské unie, ale navíc hrozí zhoršením podmínek pro konkurenci v oblasti telekomunikací."

Tři oblasti, které neodpovídají Evropské legislativě :

§ 6 odstavec 2 návrhu - Poslanecká sněmovna zavedla do návrhu nový princip odnímání povinností uložených na základě tržních analýz podniku s významnou tržní silou. Dle navrhovaného znění je Český telekomunikační úřad povinen zrušit svá rozhodnutí, jakmile pominul důvod k jejich uložení. Je to závislé pouze na pozorování Českého telekomunikačního úřadu. Je-li ale rozhodnutí zrušeno, nemůže být obnoveno až do doby, kdy budou dokončeny další řádné analýzy trhu. To ale trvá nejméně několik měsíců, možná i rok či více. Není vyloučeno účelové jednání operátora s významnou tržní silou, které povede k osvobození od regulace na poměrně dlouhou dobu.

§ 57 odstavec 3 návrhu - ČTÚ je povinen při uplatnění regulace cen vůči podniku s významnou tržní silou zohlednit investice provedené dotčeným podnikem, příslušná rizika a umožnit návratnost investic v přiměřeném období a to dokonce bez ohledu na to, zda takové investice byly účelně a smysluplně vynaloženy. Přijatá formulace popírá základní smysl regulace, tj. místo ochrany uživatele, chrání poskytovatele služby s významnou tržní silou.

§ 142 odstavec 2 návrhu - Tato úprava přechodného období pro cenovou regulaci představuje určité riziko pro kontinuitu cenové regulace. Pokud Český telekomunikační úřad nestihne provést analýzu, nebude schopen vydávat rozhodnutí o ceně a ztratí tak, po uplynutí dvanáctiměsíčního přechodného období, pravomoc cenově regulovat trh v plném rozsahu.

Asociace pro spravedlivou konkurenci (ASK) je fórum telekomunikačních operátorů, poskytovatelů internetových služeb (ISP) a dalších organizací. Cílem asociace je zajistit rovnoprávnou a spravedlivou konkurenci na českém trhu tak, aby výhod takové konkurence mohli využívat společnosti i zákazníci. ASK byla založena v červenci 2004. V současné době má čtyři členy : eTel s.r.o., Tele2 s.r.o., Telenor Networks s.r.o. a Tiscali Telekomunikace Česká republika s.r.o. Dohromady nabízejí členské organizace ASK všem uživatelům v České republice celou škálu telefonie pevných linek a internetových služeb. Dnes mají tyto společnosti v České republice přes 1,5 milionu uživatelů v domácnostech a více než 25 000 firemních zákazníků nejrůznějších velikostí. Členské společnosti ASK investovaly do svých operací v České republice přes 6,5 miliard Kč. V roce 2003 přesáhl celkový obrat členů ASK částku 1,5 miliardy Kč a dnes přímo či nepřímo zaměstnávají v České republice více než 900 osob.

ASK

Článek ze dne 18. března 2005 - pátek