logo itpoint.cz

Bellovy laboratoře posilují svou pozici v Evropě a otevírají nové výzkumné středisko v Irsku

Bellovy laboratoře ze skupiny Lucent Technologies otevřely nové výzkumné středisko v rámci závodu Lucent Technologies v dublinské čtvrti Blanchardstown. Toto nové centrum staví na rozsáhlé celosvětové spolupráci Bellových laboratoří s místními vysokými školami a výzkumnými ústavy a dokládá také význam Irska jakožto hlavní základny evropských snah společnosti Lucent Technologies.

Bellovy laboratoře ze skupiny Lucent Technologies otevřely nové výzkumné středisko v rámci závodu Lucent Technologies v dublinské čtvrti Blanchardstown. Toto nové centrum staví na rozsáhlé celosvětové spolupráci Bellových laboratoří s místními vysokými školami a výzkumnými ústavy a dokládá také význam Irska jakožto hlavní základny evropských snah společnosti Lucent Technologies.

Pod vedením generálního ředitele Lou Manzioneho se vědci v dublinském centru budou zaměřovat na otázky rozvoje produktů, inženýrských prací, výroby, vývoje nových řešení, a na dodávky provázaných technik a technologií. Badatelé z Bell Labs budou spolupracovat s devíti předními irskými univerzitami, technickými vysokými školami a irskou vládou.

Výzkumné středisko, mimo jiné, povede nový výzkumný projekt, jehož cílem je využití povrchové úpravy nanostrukturami při řešení mimořádné tepelné náročnosti vyspělých elektronických a fotonických systémů. Irské Bell Labs se již může pochlubit výsledky, mezi něž patří čtyři patentové přihlášky společně s irskými univerzitami, spolupráce s firemními výzkumnými ústavy na projektech v oblastech nanotechnologií, elektronických zařízení a matematického výzkumu.

"Našim hlavním posláním je vytvářet znalosti a vědomosti," prohlásil Bill O´Shea. "Tato iniciativa v Irsku představuje nejen novou kapitolu v bohaté tradici výzkumu a novátorství Bellových laboratoří, ale především bude mít velký přínos pro irský průmysl a akademickou obec, protože rozvine nové výzkumné programy zaměřené na samotné základy moderní konkurenceschopnosti v globálním měřítku.

"V rámci střediska bylo také otevřeno nové muzeum, které připomíná přínos Bell Labs telekomunikační technice a představuje konkrétní novátorské počiny v oblastech drátové, bezdrátové a optické komunikace. Mezi exponáty jsou repliky prvního tranzistoru a komunikační družice Telstar, první fax a první bezšňůrový telefon.

Nové středisko přispívá ke globálním snahám společnosti Lucent o přiblížení výzkumu a vývoje zákazníkům a o využívání talentu zaměstnanců na lokálních trzích po celém světě. Firma Bell Labs předpokládá, že při plném stavu středisko zaměstná zhruba 40 vědců, kteří se připojí k nynějším celkem 575 zaměstnancům firmy Lucent Technologies v Irsku.

Výzkumné středisko se tak přidá ke stávajícím vývojovým zařízením Bell Labs v německém Norimberku, španělském Madridu, polské Bydgoszczy, anglickém Swindonu a nizozemském Hilversumu. V celé Evropě má firma Lucent celkem zhruba 5 000 zaměstnanců a je zastoupena ve všech velkých evropských zemích."Bellovy laboratoře se po celém světě těší obdivu za své převratné úspěchy ve vědě a výzkumu, které skutečně utvářejí způsob našeho života," prohlásil Mike Devane, jednatel společnosti Lucent Technologies v Irsku.

"To, že jsme výzkumné středisko Bell Labs umístili v Irsku, odráží důvěru, kterou k této zemi máme, a zdůrazňuje důležitost zdejších investic firmy Lucent Technologies. "O výzkumném středisku Bell Labs v IrskuVýzkumné středisko Bell Labs v Dublinu obdrží více než 43 mil. eur z investicí, které společně uskutečňují firmy Bell Labs a IDA Ireland. Zařízení slouží jako firemní centrum výzkumu, které má vlastní výzkumný program a také firemní mandát jako vzorové pracoviště výzkumu na základě hodnotového řetězce.

Centrum zkoumá a poskytuje hluboké znalosti a vyspělé technologie pro vývoj nových konstrukčních řešení výrobků a výrobních strategií pro společnost Lucent Technologies, přední světovou společnost v oboru komunikačních systémů, služeb a softwaru. Zaměřuje se na několik strategických oblastí - tvorba vysoce flexibilních hardwarových a softwarových platforem, které umožní rychlejší uvádění výrobků na trh, flexibilita dodavatelského řetězce a snižování výzkumných nákladů; výroba a inženýrské práce v oborech fotoniky, elektroniky a bezdrátových technologií a systémů a výzkum vyspělé simulace hodnotového řetězce a optimalizace výrobních operací příští generace.

Bell Labs / Lucent Technologies

Článek ze dne 21. března 2005 - pondělí