logo itpoint.cz

Celá třetina IT managerů riskuje postihy kvůli nesprávnému užívání softwaru

BSA spustila nový informační portál www.zeptejtesesama.cz, který má firmám pomoci řešit problematiku softwarového managementu a orientovat se v související právní legislativě. Podle nezávislého průzkumu stále jen část manažerů IT ví, co je vůbec na počítačích zaměstnanců instalováno a jak by se měla provádět řádná správa firemních softwarových licencí.

Firmám až na výjimky chybí informace, jak zaměstnanci užívají instalovaný software. Business Software Alliance (BSA) po celém světě proto spustila internetové stránky s jasným návodem, jak na věc. Obsahují přehledný a ucelený návod jak nejen ohlídat nelegální instalace, ale především jak snížit náklady na zbytečné investice do softwaru a správně rozdělit získané licence mezi zaměstnance. V Česku se dají potřebné informace najít na internetové adrese www.ZeptejteSeSama.cz - zeptejte se na Software Asset Management (SAM).

BSA tak reaguje na výsledky průzkumu, který byl proveden nezávislou britskou agenturou,* mezi 650 manažery informačních technologií. "Podle něj celá třetina IT manažerů nemá přesnou představu o tom, jaký software se na firemních počítačích vyskytuje a zbytečně tak riskuje možné postihy," uvedl Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA. Pouze 16 procent z oslovených manažerů využívá pro získávání informací o užívaném softwaru specializované systémy - takzvané nástroje pro Software Asset Management (SAM). Ty jsou také často známé jako nástroje pro softwarový management, které automatizují a ulehčují správu licencí k počítačovým programům ve firmě.

Z průzkumu dále vyplynulo, že šéfové IT chtějí stále více rozumět tomu, jak zaměstnanci firemní software užívají - na to poukázalo 82 procent respondentů. Důvodem je podle průzkumu zejména zvyšující se potřeba firem vyhovět právním předpisům souvisejícím s legálním užíváním počítačových programů.

"V Česku i v jiných zemích vyšetřuje policie většinu případů softwarového pirátství ve firmách na základě oznámení některého ze zaměstnanců, ať už současného nebo bývalého. Při využití nástrojů určených ke správě a evidenci počítačových programů se jen těžko může stát, že někdo ze zaměstnanců na firemní počítač nainstaluje něco bez vědomí IT oddělení. Vedení společnosti si tak může být jisté, že instalovaný software je legální a užíván v souladu s licenčními podmínkami," řekl Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA.

Jako další důvod, proč mít přehled o instalovaném softwaru, dotázaní uváděli hlavně ochranu před virovými útoky, udržování datové integrity a snížení nákladů na podporu a školení. Riziko zavlečení virů či jiných škodlivých programů - jako například tolik rozšířeného spyware - je totiž bez kontroly užívaného softwaru velmi vysoké.

"Zaměstnanci si totiž pro sebe často stahují z internetu různé šikovné programy, ale už netuší, že spolu s nimi mohou zanést do firemní sítě také virovou nákazu. S nástroji určenými pro správu počítačových programů je pro IT oddělení jednoduché nedovolené programy ihned v počátku zlikvidovat," uvedl Jan Hlaváč další důvod proč využít informací z www.zeptejtesesama.cz.

Důležitým aspektem využívání Software Asset Managementu je také značná úspora nákladů. "Až 40 procent ze získaných licencí není zaměstnanci využíváno. Software Asset Management plýtvání penězi účinně zabraňuje. Investice do software se pak neodehrávají v duchu - myslím, že budu něco potřebovat, ale co skutečně potřebuji," upřesnila specialistka na softwarové audity Martina Hyndráková ze společnosti truconneXion.

Naopak jako hlavní překážky v užívání nástrojů pro správu firemního softwaru respondenti uváděli nedostatek informací o kvalitních produktech pro softwarový management (28 %), nedostatek času pro správu softwaru (29 %) anebo rapidní růst společnosti či její IT infrastruktury (27 % a 22 %).

Většina těchto překážek se však dá velmi jednoduše překonat. Možná řešení jsou přehledně popsána na novém portálu. "Přes 90 procent dotazů přijatých naší tuzemskou informační linkou se týká nejasností okolo správy a využívání softwaru. Proto BSA ve snaze firmám pomoci vytvořila informační portál www.zeptejtesesama.cz, kde najdou odpovědi na většinu otázek z této oblasti," uzavřel Jan Hlaváč, mediální zástupce BSA.

* Průzkum byl proveden společností britskou Vanson Bourne mezi 650 malými a středně velkými (SME) podniky ve Velké Británii. Průzkum byl proveden on-line a respondenti představovali firmy ze všech sektorů a geografických regionů Británie. Společnost Vanson Bourne se specializuje na výzkum trhu, zejména v oblasti měření využitelnosti technologií.

BSA

Článek ze dne 27. července 2005 - středa