logo itpoint.cz

Centralizace tarifikačního systému obchodní společnosti Makro

Úkolem projeku bylo splnění požadavku na propojení 10 lokalit společnosti Makro rozmístěných na území České republiky do jednoho sytému tak, aby bylo možné dohlížet a řídit vyhodnocovací proces telefonních hovorů z jednoho počítače. V každé lokalitě je umístěna pobočková telefonní ústředna Avaya Definity a každá z nich měla vlastní vyhodnocovací program Ateco.

Společnost ALGOTECH s.r.o. (dříve 1TEL s.r.o.) vycházela z požadavku propojit 10 lokalit společnosti Makro rozmístěných na území České republiky do jednoho sytému tak, aby bylo možné dohlížet a řídit vyhodnocovací proces telefonních hovorů z jednoho počítače. V každé lokalitě je umístěna pobočková telefonní ústředna Avaya Definity a každá z nich měla vlastní vyhodnocovací program Ateco. Tento systém neumožňoval mít přehled o momentálním stavu telefonních hovorů v celé společnosti. Výsledky byly doposud jednou měsíčně posílány na ústředí společnosti Makro, kde se posléze zpracovávaly.

Společnost ALGOTECH jako řešení navrhla implementaci Multisite licence vyhodnocovacího programu Wintel, který jednotlivé lokality propojil do jednoho sytému. Toto řešení nyní umožňuje sledování a zpracování tarifikace telefonních hovorů společnosti Makro z jednoho PC. Data z jednotlivých lokalit jsou stahována do centrálního počítače každý den, s tím, že uživatel může sám určit interval stahování. V případě nestandardní situace, kdy se vyhodnocovací data vymykají průměru, odpovědný pracovník o této situaci obdrží upozorňovací email nebo SMS a může tak bezprostředně řešit případnou kolizi. Další nepochybnou výhodou tohoto řešení je i úspora mzdových nákladů, neboť nyní se o všechny lokality stará jeden odpovědný zaměstnanec.

Vyhodnocovací program telefonního provozu pobočkových ústředen – WINTEL umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o telefonních hovorech :

Článek ze dne 11. října 2005 - úterý