logo itpoint.cz

Ceny za služby UPC v roce 2005

UPC neplánuje v roce 2005 změnu cen za vysokorychlostní internet chello, ačkoliv připravuje jeho vylepšení. Nemění se ani výše zvýhodněných poplatků za službu UPC Mix, která kombinuje televizní nabídku Klasik s internetem chello plus nebo classic. Ceny za atraktivní prémiové TV kanály HBO, HBO2 a Private Gold zůstávají stejné.Nové poplatky za příjem kabelové a satelitní televize.

UPC neplánuje v roce 2005 změnu cen za vysokorychlostní internet chello, ačkoliv připravuje jeho vylepšení. Nemění se ani výše zvýhodněných poplatků za službu UPC Mix, která kombinuje televizní nabídku Klasik s internetem chello plus nebo classic. Ceny za atraktivní prémiové TV kanály HBO, HBO2 a Private Gold zůstávají stejné.Nové poplatky za příjem kabelové a satelitní televize.

Společnost UPC Česká republika a. s. (dále UPC nebo společnost) neplánuje v roce 2005 zvýšení cen u žádné ze svých nabídek internetové služby chello, a to i přes skutečnost, že počítá s jejich dalším vylepšením., zejména ve směru rozšíření spektra služeb chello a zvyšování rychlostí u současné nabídky.

Pro internetové služby chello plus a chello classic navíc platí, že jsou-li odebírány spolu s nabídkou Klasik kabelové televize, na základě speciálně uzavřené smlouvy (UPC Mix), nebude nijak navyšován ani současný měsíční poplatek za tuto službu.

Společnost rovněž neplánuje, že by v roce 2005 změnila ceny atraktivních prémiových TV kanálů HBO a HBO 2 a Private Gold , a to jak v případě kabelové, tak digitální satelitní televize.

Od 1. března tohoto roku společnost nově upraví měsíční poplatky za příjem kabelové televize a satelitní digitální televize UPC Direct. Nová kalkulace poplatků zohledňuje meziroční růst provozních nákladů a růst cen za energii a služby. Zvýšení představuje v případě nabídek kabelové televize Mini a Klasik částku 14 Kč. V případě digitální satelitní televize UPC Direct se pak jedná o nárůst ve výši 3,4 %.

V těch městech, kde společnost poskytuje speciální nabídku, např. jednostupňovou, se její cena bude upravovat v závislosti na místních podmínkách – nejméně o 2 % a nejvíce o 4, 2 %.

"S ohledem na vývoj ekonomického prostředí jde skutečně o minimální a pouze nezbytné navýšení," komentuje cenová opatření UPC Petr Jílek, provozní ředitel spol.ečnosti a dodává : "Každý dnes akceptuje skutečnost, že dříve než zdvihne telefonní sluchátko a vytočí číslo, zaplatí měsíční poplatek ve výši stokorun jen za to, že má přístup k funkční síti. Údržba a provoz kabelové sítě jsou ovšem stejně nákladné.," upozorňuje Petr Jílek a podtrhuje skutečnost, že čím rozmanitější televizní nabídku si divák zvolí, tím bude pro něj cenově výhodnější."Věříme, že naši zákazníci pochopí nezbytnost kroku, který jsme učinili. Jako výraz poděkování pro ně připravujeme vylepšení programové nabídky, o kterém budeme informovat samostatnou cestou," uzavírá Petr Jílek.

UPC

Článek ze dne 7. ledna 2005 - pátek