logo itpoint.cz

Česká republika má první systém recyklace elektroodpadu

Největší dovozci informačních technologií a spotřebitelských zařízení v ČR se sdružili v systému REMA. Systém pro ně bude od srpna zajišťovat sběr, recyklaci a využití elektroodpadu a jeho financování tak, jak to ukládá novelizovaný zákon o odpadech. Sdružením v kolektivním systému se snaží minimalizovat nezbytné náklady, společně řešit přísná nařízení zákona a předejít možnému monopolu.

Největší dovozci informačních technologií a spotřebitelských zařízení v ČR se sdružili v systému REMA. Systém pro ně bude od srpna zajišťovat sběr, recyklaci a využití elektroodpadu a jeho financování tak, jak to ukládá novelizovaný zákon o odpadech.

Sdružením v kolektivním systému se snaží minimalizovat nezbytné náklady, společně řešit přísná nařízení zákona a předejít možnému monopolu.

"V současné době dolaďujeme architekturu celého systému," říká Mgr. Miloš Polák, jeden z koordinátorů. "Práci nám poněkud ztěžuje skutečnost, že ministerstvo životního prostředí doposud nepřipravilo důležité prováděcí vyhlášky k zákonu a neumožnilo účast zástupců systému při projednávání návrhu těchto vyhlášek.

Proto při řešení spolupracujeme především s podobnými systémy v Evropě dle příslušných směrnic," dodává Mgr. Polák. Ve spolupráci se svými členy připravuje REMA výběrová řízení na dodávky jednotlivých služeb, pořádá pro své členy a nové zájemce o členství bezplatně pracovní semináře.

Systém je otevřen všem výrobcům/dovozcům elektrozařízení, kteří se snaží problém elektroodpadu efektivně řešit.

REMA lOOO IK a.s.

Článek ze dne 6. dubna 2005 - středa