logo itpoint.cz

České radiokomunikace čtyřnásobně navýšují kapacitu páteřní sítě SDH

Čtyřnásobné navýšení kapacity páteřní sítě SDH do okruhu SDH Ring umožní propojení klíčových uzlů přenosové sítě ČRa Strahov, žižkovské televizní věže a objektu Telehouse Sitel, který umožňuje konektivitu s dalšími operátory. Propojení SDH Ring spustí dnes České radiokomunikace po instalaci nejnovější technologie společnosti Lucent Technologies s aktuálním software a stálým dohledem.

Čtyřnásobné navýšení kapacity páteřní sítě SDH do okruhu SDH Ring umožní propojení klíčových uzlů přenosové sítě ČRa Strahov, žižkovské televizní věže a objektu Telehouse Sitel, který umožňuje konektivitu s dalšími operátory. Propojení SDH Ring spustí dnes České radiokomunikace po instalaci nejnovější technologie společnosti Lucent Technologies s aktuálním software a stálým dohledem.

"Rozvoj telekomunikačních služeb poskytovaných ČRa zvýšil požadavky na kapacitu páteřní přenosové sítě. V důsledku toho jsme přistoupili k posílení sítě a zároveň k řešení zlepšení podmínek pro konektivitu s jinými operátory," uvedl dnes Ing. Jaromír Charvát, ředitel úseku telekomunikačních služeb ČRa. Dodal, že s posílením páteřní SDH sítě ČRa započaly v letošním roce a budou pokračovat i v první polovině příštího roku. "Výběr technologie přinesl i nový software řídících a dohledových systémů na nejvyšší současnou úroveň. To umožní v maximální míře také využívat inovovaných funkčních vlastností jednotek a zařízení stávající sítě," uvedl ředitel Charvát.

V současné době je do provozu uváděn SDH spoj s kruhovou konfigurací v pražské aglomeraci s přenosovou kapacitou STM-64 - "SDH spoj Praha STM-64". Spoj je navržen tak, aby v případě potřeby mohl být rozšířen a konektivita s jinými operátory mohla být realizována v dalších lokalitách na př. v Telehousu TTC.

Počátkem září letošního roku pak bude do provozu uveden SDH spoj STM-64 Praha - Brno - Ostrava - Praha. Spoj vytvoří novou přenosovou kapacitu mezi klíčovým uzlem sítě Praha Strahov a uzly sítě ČRa v Brně a v Ostravě kde je konektivita pro poskytování telekomunikačních služeb v daných lokalitách.

Pro začátek roku 2006 je plánováno rozšíření páteřní sítě STM-64 s návazností na výše uvedené spoje přes oblast severních Čech. Páteřní přenosová síť ČRa bude rozšířena v úsecích Hradec Králové - Ústí n.L. - Praha. Tím dojde v další části sítě k významnému posílení kapacity a vytvoření podmínek pro konektivitu poskytování telekomunikačních služeb.

České radiokomunikace

Článek ze dne 1. července 2005 - pátek