logo itpoint.cz

České radiokomunikace postupují v případě ČMTS v souladu se smlouvou

České radiokomunikace a.s. v případě televizního vysílání TV Vysočina v čase, vymezeném licenčními podmínkami pro regionální vysílání v rámci sdílených kmitočtů s TV Prima, postupovaly zcela podle platné smlouvy mezi ČRa a FTV Premiéra. Na základě pokynů této společnosti bylo proto za vstupní studio, které má právo vstoupit do vysílání regionálním vstupem a šířit signál v regionu, určeno studio v Pelhřimově.

České radiokomunikace a.s. v případě televizního vysílání TV Vysočina v čase, vymezeném licenčními podmínkami pro regionální vysílání v rámci sdílených kmitočtů s TV Prima, postupovaly zcela podle platné smlouvy mezi ČRa a FTV Premiéra. Na základě pokynů této společnosti bylo proto za vstupní studio, které má právo vstoupit do vysílání regionálním vstupem a šířit signál v regionu, určeno studio v Pelhřimově.

České radiokomunikace a.s .nemohou a nechtějí vstupovat do sporů mezi jednotlivými televizními společnostmi v regionech. V případě společnosti ČMTS proto ČRa postupovaly na základě právního rozboru FTV Premiéra a platných smluvních vztahů s touto společností. České radiokomunikace a.s nemají žádný smluvní, či obchodní vztah se subjekty, kterých se tento spor týká, vyjma FTV Premiéra. Ačkoliv ČRa nespadají pod regulaci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, budou radu o svém postupu informovat.

České radiokomunikace

Článek ze dne 8. dubna 2005 - pátek