logo itpoint.cz

České radiokomunikace žalují tři akcionáře o náhradu škody

Společnost České radiokomunikace podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 žalobu na tři akcionáře společnosti, kteří na podzim loňského roku společně založili tzv. Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací a jeho jménem způsobili společnosti škodu nemalého rozsahu.

Společnost České radiokomunikace podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 3 žalobu na tři akcionáře společnosti, kteří na podzim loňského roku společně založili tzv. Sdružení minoritních akcionářů Českých radiokomunikací a jeho jménem způsobili společnosti škodu nemalého rozsahu.

Podle názoru společnosti tři akcionáři účelově vytvořili Sdružení minoritních akcionářů, aby jeho prostřednictvím bezdůvodně napadali průběh a platnost rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané 15. října 2004, a aby bezdůvodnými žalobami prakticky přerušili proces vyřazení akcií společnosti z obchodování na oficiálních trzích. To přineslo Českým radiokomunikacím dodatečné náklady, a způsobilo tak finanční škody, které společnost předběžně vyčíslila v rozsahu 15 000 000 Kč.

Účelovost jednání tří akcionářů je zřejmá i z faktu, že samo Sdružení, které formálně veškeré útoky proti průběhu a rozhodnutím mimořádné valné hromady provádělo, se stalo akcionářem společnosti až dva týdny po konání valné hromady. Existuje proto podezření, že zmínění akcionáři založili Sdružení účelově proto, aby se pokusili vyhnout přímé odpovědnosti za škody, jež svými útoky proti rozhodnutím valné hromady způsobí.

České radiokomunikace

Článek ze dne 31. ledna 2005 - pondělí