logo itpoint.cz

Český Telecom chrání své zákazníky před podvodníky

Možnost ověřit si totožnost obchodního zástupce firmy nebo zástupce jejího autorizovaného partnera mají nyní zákazníci Českého Telecomu. Aby podvodníkům znemožnil vydávat se za jeho zástupce a předcházel záměnám s jinými operátory, vybavil Český Telecom své zaměstnance novými identifikačními kartami a certifikáty.

Možnost ověřit si totožnost obchodního zástupce firmy nebo zástupce jejího autorizovaného partnera mají nyní zákazníci Českého Telecomu. Aby podvodníkům znemožnil vydávat se za jeho zástupce a předcházel záměnám s jinými operátory, vybavil Český Telecom své zaměstnance novými identifikačními kartami a certifikáty. Pro úplné ověření totožnosti navíc zřídil bezplatnou linku 800 130 027. Ta je zákazníkům k dispozici nonstop.

Nové identifikační karty nosí nyní zástupci Českého Telecomu viditelně jako visačky na klopě kabátu či košile. Obsahují jméno, identifikační číslo, kontakt na bezplatnou linku pro ověření totožnosti a v případě autorizovaných prodejců také jméno firmy, pro kterou pracují. Na certifikátech jsou uvedeny totožné údaje, které jsou však psány větším písmem, aby byly snadno čitelné také pro starší občany.

"Tímto opatřením reagujeme na konkrétní případy, šetřené policií, kdy se podvodníci pod záminkou vetřeli do bytů starších občanů, a pak je okradli. Dalším impulsem byly stížnosti našich zákazníků na nekorektní praktiky některých obchodních reprezentantů jiných telekomunikačních operátorů," uvedl Miroslav Antl, výkonný ředitel pro bezpečnost Českého Telecomu.

"Prostřednictvím bezplatné linky proto nabízíme nejen možnost ověřit si totožnost našich zaměstnanců a prodejců autorizovaných partnerů. Poskytujeme zde také informace o tom, jak se bránit neetickému jednání neprofesionálních nebo nepoctivých návštěv," doplnil Miroslav Antl.

Pomocí nových opatření se Český Telecom snaží své zákazníky jak ochránit tak dále zprůhlednit jejich komunikaci s firmou. Doporučuje mimo jiné, aby průkazky od každé návštěvy vždy vyžadovali a také informuje, že jeho zástupci nikdy nevybírají žádné platby v hotovosti ani se nedomáhají toho, aby je občané vpouštěli do svých bytů.

Identifikační karty zaměstnanců Českého Telecomu jsou ve firemních barvách, tedy v kombinaci žluté a modré. Autorizovaní prodejci společnosti se prokazují kartami zelenými s bílým logem Českého Telecomu v levém dolním rohu. Ukázky identifikačních karet i certifikátů jsou k dispozici ZDE.

Identifikační karta
zaměstnance Českého Telecomu
Identifikační karta
autorizovaného prodejce

Identifikační certifikát
zaměstnance Českého Telecomu
Identifikační certifikát
autorizovaného prodejce

Český Telecom

Článek ze dne 14. února 2005 - pondělí