logo itpoint.cz

Český Telecom neoprávněně zamítá reklamace přesměrování

Přestože se Český Telecom veřejně zavázal k omezení maximální délky spojení na linky s vyšší tarifikací 976 v jeho síti na 20 minut, oprávněné reklamace uživatelů z důvodu nedodržení tohoto limitu zamítá. A to vše při zatím nejvyšším tarifu 99 Kč za minutu !!!

Přestože se Český Telecom veřejně zavázal k omezení maximální délky spojení na linky s vyšší tarifikací 976 v jeho síti na 20 minut, oprávněné reklamace uživatelů z důvodu nedodržení tohoto limitu zamítá. A to vše při zatím nejvyšším tarifu 99 Kč za minutu.

Na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) se obrátil spotřebitel s případem nevědomého přesměrování internetu na linku se zvýšenou tarifikací, který se odlišoval od mnohých jiných přesměrování. Volání byla uskutečněna na linku s historicky nejvyšším tarifem - celých 99 Kč za minutu, přičemž dosud SOS zaznamenalo max. 70 Kč/min. "Číslovací plán Českého telekomunikačního úřadu cenu 99 Kč/min umožňuje, ovšem na základě našich zkušeností se obáváme, že bude zneužívána k ještě rychlejšímu podvádění spotřebitelů," uvedla Ivana Picková z SOS.

Navíc linka, na kterou byl spotřebitel přesměrován, je podle vyhledávací databáze Českého telekomunikačního úřadu přidělena Českému Telecomu. Český Telecom u linek 976 ve své síti deklaroval limit pro maximální délku spojení v délce 20 minut. Přesto, když uživatel výši vyúčtování reklamoval, reklamace byla Českým Telecomem zamítnuta. "Vzhledem k tomu, že se k omezení maximální účtované ceny na 20 minut Český Telecom opakovaně zavázal ve svých prohlášeních, lze je považovat za právně vymahatelná," uvedla Klára Přikrylová věnující se právním otázkám v SOS a dodala: "Z podkladů, které získáváme od spotřebitelů, se bohužel zdá, že Český Telecom reklamace v těchto případech paušálně zamítá." Proti zamítnutí reklamace je možné podat námitky k Českému telekomunikačnímu úřadu.

SOS proto doporučuje spotřebitelům poškozeným přesměrováním na linky 976 xx 11 00 - 976 xx 11 59 (xx vyjadřuje výši tarifu), aby si zkontrolovali délku spojení. Přesáhne-li 20 minut, mohou po Českém Telecomu požadovat vrácení neoprávněně účtované částky.

Bez ohledu na tuto dílčí záležitost týkající se pouze linek 976 v síti Českého Telecomu SOS stále požaduje omluvu a odškodnění obětí přesměrování. Vzhledem k tomu, že ČTc poprvé adresně varoval své klienty před dialery až v únoru letošního roku, vznikly jim jeho nečinností a nedostatečnou prevencí mnohamilionové škody. Ačkoliv Český Telecom veřejně sděloval, že bude iniciovat jednání s SOS, tak na dopis SOS s požadavky ze dne 7. března 2005 ještě ani neodpověděl.

Sdružení obrany spotřebitelů

Článek ze dne 15. dubna 2005 - pátek