logo itpoint.cz

Český Telecom plně respektuje rozhodnutí ČTÚ

Český Telecom jednoznačně odmítá názor, že nemusí ukončit platnost starých cenových programů a může je provozovat současně s novými pohodovými tarify. Problematiku řeší přímo cenové rozhodnutí ČTÚ. Jde o Přílohu č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 (Maximální cena a určené podmínky za vnitrostátní telekomunikační služby poskytované Českým Telecomem a.s., v rámci univerzální služby), kapitola Určené podmínky, část Obecné podmínky, bod 12.

Český Telecom jednoznačně odmítá názor, že nemusí ukončit platnost starých cenových programů a může je provozovat současně s novými pohodovými tarify. Problematiku řeší přímo cenové rozhodnutí ČTÚ. Jde o Přílohu č. 1 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 (Maximální cena a určené podmínky za vnitrostátní telekomunikační služby poskytované Českým Telecomem a.s., v rámci univerzální služby), kapitola Určené podmínky, část Obecné podmínky, bod 12 :

Cenové rozhodnutí ČTÚ tak neřeší pouze regulaci cen, ale prostřednictvím obecných a určených podmínek i jiné oblasti, mezi které právě patří i převod cenových programů zákazníků. Vzhledem k tomu, že se zásadním způsobem změnila struktura regulovaných cenových plánů, ale maximální cena měsíčního paušálu platí přes všechny cenové plány i neregulované cenové plány Českého Telecomu, je navržený postup převodu cenových programů zákazníků na novou strukturu tarifů zcela v souladu s cenovým rozhodnutím.

Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách má Český Telecom dle § 7 odst. 1 povinnost převést cenový program zákazníka na nové ceny, které nejsou v rozporu s novými úředně stanovenými cenami, tak aby vstoupily v platnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí.

Původní cenové programy jsou v rozporu s Cenovým rozhodnutím a Český Telecom je povinen vše uvést do souladu. Všichni zákazníci budou informováni přílohou k vyúčtování a informace obdrží i na všech informačních kanálech Českého Telecomu, tzn. na infolince, v prodejnách i na internetových stránkách.

Český Telecom

Článek ze dne 6. května 2005 - pátek