logo itpoint.cz

Český Telecom přehodnocuje penetraci širokopásmových technologií pro zpracování objednávek širokopásmových služeb

Český Telecom provedl vyhodnocení současného spektrálního zatížení přístupové sítě širokopásmovými službami a vliv aktuální spektrální zátěže na nově zřizované služby. Na základě této analýzy připravil zkušební režim, kdy po dobu jeho trvání zavádí zmírnění omezení vyplývajících z pravidel správy spektra.

Zpřístupnění účastnického vedení (LLU)

Služba, která umožňuje jiným alternativním operátorům využívat celé metalické účastnické vedení Česk0ho Telecomu, nebo jeho části, pro poskytování svých telekomunikačních služeb. Zpřístupnění účastnických vedení je posledním předpokladem pro vytvoření plně konkurenčního prostředí na českém telekomunikačním trhu. Česká republika se tak zařadila na špičku v liberalizaci telekomunikací mezi novými členskými zeměmi Evropské unie.

Česk7 Telecom provedl vyhodnocení současného spektrálního zatížení přístupové sítě širokopásmovými službami a vliv aktuální spektrální zátěže na nově zřizované služby.

Na základě této analýzy jsme připravili zkušební režim, kdy po dobu jeho trvání zavádíme zmírnění omezení vyplývajících z pravidel správy spektra :

Nová generace pravidel vyhodnocování penetrace širokopásmových služeb bude spočívat zejména v tom, že penetrace bude vyhodnocována na základě skutečné zátěže kabelového stromu a pro každý kabelový strom pak bude stanovena hodnota maximální povolené penetrace širokopásmových služeb. Tím dojde optimalizaci využití spektra kabelového stromu širokopásmovými službami a následně k vyššímu objemu realizovaných širokopásmových služeb v přístupové síti Česk0ho Telecomu všemi operátory pro všechny druhy širokopásmových služeb.

Věříme, že toto opatření přispěje ke spokojenosti při poskytování služeb zpřístupnění.

RUO platné od 1.6. 2005 + další podrobné informace naleznete ZDE.

Český Telecom

Článek ze dne 15. června 2005 - středa