logo itpoint.cz

Český Telecom si zavazoval dodavatele

Český Telecom ohrozil hospodářskou soutěž na trhu dodávek modemů a příslušenství určených pro připojení k Internetu prostřednictvím technologie ADSL. Uzavřel totiž zakázané a neplatné dohody o cenách, které zakomponoval do smluv na dodávky se společnostmi JOYCE a Lucent. Český Telecom je nejčastěji a v úhrnu nejvíce pravomocně pokutovanou společností za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Pravomocně byl sankcionován v posledních pěti letech pětkrát, celková částka za tyto pokuty činí 123 milionů korun.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Josef Bednář svým rozhodnutím ze dne 25. března 2005 uložil desetimilionovou pokutu společnosti Český Telecom.

Český Telecom ohrozil hospodářskou soutěž na trhu dodávek modemů a příslušenství určených pro připojení k Internetu prostřednictvím technologie ADSL. Uzavřel totiž zakázané a neplatné dohody o cenách, které zakomponoval do smluv na dodávky se společnostmi JOYCE a Lucent. "Jednalo se o ustanovení, ve kterých se tito dodavatelé zavázali, že nebudou prodávat ADSL modemy žádné jiné společnosti na území ČR za ceny nižší, než Českému Telecomu. Uzavření zakázaných dohod o cenách představuje jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů. Cena je přitom nejzákladnějším nástrojem soutěže," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář.

Jednání Českého Telecomu mohlo omezit konkurenty v možnosti získat lepší cenové podmínky za dodávky ADSL modemů za předpokladu, že by uzavřeli smluvní vztahy se společnostmi JOYCE a Lucent. Tyto závazky v kombinaci se systémem množstevních slev, které jsou obsaženy v jednotlivých smlouvách, mohly vést až k tomu, že by konkurenti účastníka řízení nakupovali ADSL modemy prostřednictvím Českého Telecomu, který by tak měl možnost dále těžit z množstevních slev, které mu jsou poskytovány jednotlivými dodavateli.

Předseda Josef Bednář snížil oproti rozhodnutí prvního stupně Úřadu pokutu z patnácti na deset milionů. "Přihlédl jsem k významné skutečnosti, že účastník řízení odstranil zakázaná ustanovení obsažená ve smlouvách, jejich plnění nevynucoval a zároveň před vydáním rozhodnutí připustil jejich protisoutěžní charakter," dodal předseda Josef Bednář.

Nelze však opominout, že Český Telecom inicioval a uzavřel zakázané dohody o cenách, které představují nejzávažnější protisoutěžní delikt. Přitěžující okolností byla dále skutečnost, že se jednalo o nově se formující trh, který chtěl Český Telecom obsadit již od počátku a dále fakt, že účastník řízení byl již v minulosti za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže sankcionován.

Český Telecom je nejčastěji a v úhrnu nejvíce pravomocně pokutovanou společností za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Pravomocně byl sankcionován v posledních pěti letech pětkrát. Celková částka za tyto pokuty činí 123 milionů korun.

ÚOHS

Článek ze dne 31. března 2005 - čtvrtek