logo itpoint.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální s novými servery

Společnost Bull vybavila Český úřad zeměměřický a katastrální a jeho úřady ve 14-ti krajích výkonnými servery Bull Express5800/120Lh s procesory Intel® Xeon™ EM64T s kódovým označením Nocona. Servery budou sloužit pro provoz personálního a mzdového informačního systému.

Český úřad zeměměřický a katastrální je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a pod jeho působnost spadá 14 katastrálních úřadů se 110-ti katastrálními pracovišti, Zeměměřický úřad, 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický.

Bull zvítězil ve výběrovém řízení na dodávku serverů a souvisejících komponent - racků, nepřerušitelných zdrojů napájení UPS a KVM (klávesnice, video, myš) přepínačů. Komisi odborníků přesvědčilo navržené řešení, kvalita a výkonnost nabízených serverů Bull Express5800/120Lh, které jsou vybaveny nejnovějším typem procesorů Intel® Xeon™ EM64T s kódovým označením Nocona s rozšířeným 64-bitovým adresováním.

Kromě vysokého výkonu a dalších užitných vlastností serverů Bull Express5800/120Lh jejich uživatele jistě zaujme i moderní design.

Společnost Bull zajišťuje mimo dodávky serverů a dalšího hardwarového vybavení i záruční servisní služby s dobou zprovoznění serverů nejpozději do 6ti hodin po nahlášení závady. Záruční služby jsou poskytovány pro veškeré dodané zařízení na území celé České republiky.

"Český úřad zeměměřický a katastrální vypsal výběrové řízení na dodávku serverů, souvisejících komponent a služeb pro personální a mzdový informační systém. Společnost Bull zvítězila ve výběrovém řízení díky nabídce kvalitních a výkonných serverů, příznivé ceně a způsobu poskytování záručních služeb. Servery byly dodány a nainstalovány ve stanoveném termínu na 15 míst - ČÚZK a katastrální úřady po celé České republice. S dodaným zbožím i se službami, poskytovanými týmem pracovníků společnosti Bull, jsme plně spokojeni.", uvedl Ing. Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky ČÚZK.

Procesory Intel® Xeon™ EM64T instalované v dodaných serverech mají hned několik vylepšení oproti svým starším modelům :

Bull

Článek ze dne 31. ledna 2005 - pondělí