logo itpoint.cz

CESNET pomáhá rozvíjet národní sítě pro výzkum a vzdělávání na jihovýchodě Evropy

Sdružení CESNET se stalo jedním z partnerů projektu Evropské unie SEEFIRE, jehož cílem je zmapování dostupnosti síťové infrastruktury v zemích jihovýchodní Evropy a vytvoření možných strategií dalšího rozvoje národních sítí pro výzkum a vzdělávání v tomto regionu.

Sdružení CESNET se stalo jedním z partnerů projektu Evropské unie SEEFIRE (South-East European Fibre Infrastructure for Research and Education), jehož cílem je zmapování dostupnosti síťové infrastruktury v zemích jihovýchodní Evropy a vytvoření možných strategií dalšího rozvoje národních sítí pro výzkum a vzdělávání v tomto regionu.

Roční projekt, který má přispět k začlenění Rumunska, Bulharska, Makedonie, Albánie i Bosny a Hercegoviny do komunity eInfrastruktury, byl zahájen 1. března 2005. Technické jádro prací spočívá v přípravě meziměstských a mezistátních propojení tzv. temnými vlákny a také ve výběru nenákladné a progresivní technologie pro jejich nasvícení.

Evropská unie tak chce pomoci zemím z jihovýchodu Evropy dosáhnout technologické způsobilosti pro jejich zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti náročných síťových aktivit. Projekt SEEFIRE vede evropské sdružení pro výzkumné a vzdělávací sítě TERENA a kromě CESNETu jsou jeho partnery i maďarská, jugoslávská a řecká síť národního výzkumu a vzdělávání, firma DANTE a také národní sítě pro výzkum a vzdělávání ze zemí jihovýchodu Evropy - rumunská, bulharská, makedonská, albánská a síť Bosny a Hercegoviny.

Zapojení CESNETu do projektu SEEFIRE probíhá v rámci jeho dlouhodobé výzkumné aktivity Optické sítě. Ta se zabývá výzkumem a vývojem tzv. CEF (Customer Empowered Fibre) sítí, zejména metodami přenášení dat, přenosovými zařízeními, přenosy vzduchem v první míli a spoluprací na rozvoji nových aplikací užívajících GLIF (Global Lambda Integrated Facility).

Součástí aktivity Optické sítě je účast na projektu Evropské unie GN2 - Multi-Gigabit European Academic Network, zmiňovaném projektu SEEFIRE, mezinárodním projektu CzechLight Extension a účast na dvou grantových projektech. První je zaměřen na optimalizace přenosu dat pro větší vzdálenosti rychlostí 10 Gbit/s po vláknech G.652 bez použití linkových EDFA (Erbium-Doped Fibre Amplifier), druhý na ramanovské vláknové zesilovače s časově multiplexovaným čerpáním.

CESNET

Článek ze dne 15. března 2005 - úterý