logo itpoint.cz

Computer Press ohlašuje úspěšné dokončení rozdělení

S účinností od 1. ledna 2005 je veškerá produkce tištěných časopisů i internetových titulů předmětem podnikání společnosti Computer Press Media a.s., veškerá knižní produkce a knižní distribuce je předmětem podnikání společnosti CP Books a.s. Současně se stala dříve dceřiná společnost Computer Pressu, společnost InternetShops a.s. dceřinou společností nástupnické společnosti Vltava Stores a.s.

Společnost Computer Press a.s. úspěšně dokončila své rozdělení na tři nástupnické společnosti. S účinností od 1. ledna 2005 je veškerá produkce tištěných časopisů i internetových titulů předmětem podnikání společnosti Computer Press Media a.s., veškerá knižní produkce a knižní distribuce je předmětem podnikání společnosti CP Books a.s. Současně se stala dříve dceřiná společnost Computer Pressu, společnost InternetShops a.s. dceřinou společností nástupnické společnosti Vltava Stores a.s.

Nástupnické společnosti jsou právními nástupci společnosti Computer Press, a.s., a tedy přebírají (rozdělují si) veškeré předchozí činnosti původní společnosti, přechází na ně též platnost všech dříve uzavřených obchodních smluv, jakož i veškeré závazky či pohledávky původní společnosti.

Akcionářská struktura všech tří nových společností je identická s akcionářskou strukturou Computer Pressu, akcionáři jsou stejné fyzické i právnické osoby v nezměněných proporcích.

Proces rozdělení osvětluje Jiří Hlavenka, předseda představenstva zanikající společnosti Computer Press, a.s. i všech nástupnických společností :

"Během desetileté historie naší společnosti postupně získaly zřetelné obrysy tři odlišné podnikatelské směry, s různou dynamikou rozvoje a dalším směřováním. Jedná se o knižní nakladatelství odborné literatury, o vydavatelství tištěných a internetových periodik s jádrem v informačních technologiích a o prodej zboží přes Internet (e-retail).

Ve všech těchto oblastech jsme dosáhli tržních prvenství :

Přes dosažené pozice máme velmi ambiciózní cíle i do budoucna, a každá ze tří firem má odlišné růstové cíle i metody (organický růst, akvizice, rozdílná rychlost i načasování růstu atd.). Právě z toho důvodu je nezbytné i formální rozdělení a osamostatnění jednotlivých společností, z nichž každá se soustředí na odlišný klíčový podnikatelský segment."

Computer Press

Článek ze dne 17. ledna 2005 - pondělí