logo itpoint.cz

Contactel vítá cenové rozhodnutí ČTÚ

"I přesto, že na vydání tohoto rozhodnutí jsme museli čekat velmi dlouho, vnímám jej pozitivně, neboť činí nabídku našich služeb ještě atraktivnější", říká Peter Rafn, generální ředitel společnosti Contactel. "Nezanedbatelná je i skutečnost, že struktura rozhodnutí posouvá telekomunikační legislativu ČR blíže ke standardu běžnému ve vyspělých zemích Evropské unie."

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, vítá rozhodnutí ČTÚ, které stanovuje maximální ceny za vnitrostátní telekomunikační služby poskytované ČTc.

Český telekomunikační úřad konečně vydal dlouho očekávané cenové rozhodnutí č. 01/2005, které stanovuje maximální ceny za vnitrostátní telekomunikační služby poskytované ČTc v rámci univerzální služby. Jedním z jeho nejdůležitějších prvků je, že měsíční paušály již neobsahují hovorový kredit, který byl předmětem sporu mezi ČTÚ a alternativními operátory od vydání posledního rozhodnutí tohoto druhu v roce 2002.

Navíc již v roce 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označil tento prvek v cenách ČTc za protikonkurenční a přikázal, aby byl odstraněn. K tomu bohužel dochází až po více než dvou letech. Contactel je toho názoru, že Český Telecom je povinen odstranit volné hovorové kredity i z ostatních cenových programů, neboť vydáním výše zmíněného rozhodnutí tyto ztrácí podporu.

"I přesto, že na vydání tohoto rozhodnutí jsme museli čekat velmi dlouho, vnímám jej pozitivně, neboť činí nabídku našich služeb ještě atraktivnější", říká Peter Rafn, generální ředitel společnosti Contactel. "Nezanedbatelná je i skutečnost, že struktura rozhodnutí posouvá telekomunikační legislativu ČR blíže ke standardu běžnému ve vyspělých zemích Evropské unie."

Contactel

Článek ze dne 26. dubna 2005 - úterý