logo itpoint.cz

ČR dostala od EK varování pro neplnění telekomunikačních směrnic

Evropská komise poslala České republice varovné dopisy za to, že dosud nezajistila přenositelnost mobilních telefonních čísel mezi operátory na vnitřním telekomunikačním trhu a neposkytla spotřebitelům tištěné telefonní seznamy obsahující čísla všech účastníků, kteří mají pevné nebo mobilní linky. Tyto povinnosti vyplývají ze směrnic EU.

Evropská komise poslala České republice varovné dopisy za to, že dosud nezajistila přenositelnost mobilních telefonních čísel mezi operátory na vnitřním telekomunikačním trhu a neposkytla spotřebitelům tištěné telefonní seznamy obsahující čísla všech účastníků, kteří mají pevné nebo mobilní linky. Tyto povinnosti vyplývají ze směrnic EU.

Komise ve zdůvodnění uvedla, že přenositelnost mobilních čísel měla být v ČR zajištěna od okamžiku vstupu do EU, tedy od loňského května. Upozornila, že tato služba musí být funkční do šesti měsíců poté, co regulátor, tedy Český telekomunikační úřad, specifikuje technické podmínky takového kroku. Mělo se to stát do konce letošního června, termín však nebyl splněn. Přenositelnost čísel bude v Česku k dispozici až napřesrok.

V ČR také nejsou k dispozici tištěné telefonní seznamy obsahující všechna čísla uživatelů pevných a mobilních linek, uvedla EK. Upozornila, že příslušná informační služba neposkytuje mobilní čísla. Stejnou výtku adresovala také Slovensku.

Po obdržení varovného dopisu má členský stát dva měsíce na odpověď. Pokud ji neposkytne, nebo pokud nebude uspokojivá, zašle mu EK tzv. odůvodněné stanovisko, které je posledním stupněm procedury pro porušení práva před stížností k Evropskému soudnímu dvoru.

Varovné dopisy či odůvodněná stanoviska EK pro nedostatky v přejímání a aplikaci telekomunikačních směrnic dostalo dnes 11 členských států. Celkově bylo v této oblasti proti členským státům zahájeno již více než 80 procedur. Některé staré členské země se kvůli zpožděním již ocitly před Evropským soudním dvorem.

ČTK

Článek ze dne 8. července 2005 - pátek