logo itpoint.cz

ČSÚ začal používat mobilní technologie pro sběr dat

Nové technologie oproti předchozímu způsobu zpracování nejsou dražší. Kapesní počítače pro tento druh práce plnohodnotně nahrazují počítače stolní. Navíc otevírají další cesty ke zvýšení efektivnosti práce úřadu a k úsporám peněz spojených se získáváním statistických dat. Pro zakoupení technického a programového vybavení nebylo nutné vzhledem k jeho nízké pořizovací hodnotě vypisovat výběrové řízení.

Nové technické prostředky pro sběr a přenos dat, které vstupují do výpočtu jedné z nejvýznamnějších statistik – míry inflace, začal používat Český statistický úřad. Mobilní kapesní počítače nahradily v terénu systém tužka – papír. Úřad se tak zařadil v evropském měřítku spolu s Finskem a Francií na přední místo tohoto způsobu zpracování dat.

Nová technologie má řadu předností vedoucích zejména ke zvýšení kvality indexu spotřebitelských cen, resp. míry inflace. Data se již nepřepisují z papírových podkladů, ubyla pracnost a rizika chyb. Terénní pracovník má v elektronické podobě neustále u sebe veškeré podklady nutné k práci, např. metodiku, instrukce, historická data apod. Přestal nosit těžké tašky plné papírů.

Zjištěné ceny denně zasílá bezdrátovým přenosem do ústředí k jejich dalšímu zpracování. Řada kvalitativních kontrol se přesunula přímo do terénu. Pokud terénní pracovník udělá chybu, software ho na ní ihned upozorní. Pokud se odchýlí od metodiky, systém mu data vrátí zpět.

Nové technologie oproti předchozímu způsobu zpracování nejsou dražší. Kapesní počítače pro tento druh práce plnohodnotně nahrazují počítače stolní. Navíc otevírají další cesty ke zvýšení efektivnosti práce úřadu a k úsporám peněz spojených se získáváním statistických dat. Pro zakoupení technického a programového vybavení nebylo nutné vzhledem k jeho nízké pořizovací hodnotě vypisovat výběrové řízení.

ČSÚ

Článek ze dne 1. února 2005 - úterý