logo itpoint.cz

ČTÚ musí okamžitě zakročit a ochránit české poskytovatele internetových služeb před protisoutěžním jednáním Českého Telecomu

Tiscali S.p.A., evropská internetová komunikační společnost, vyzývá Český telekomunikační úřad, aby okamžitě zakročil proti Českému Telecomu kvůli neproplácení plné výše poplatků za terminaci vytáčeného internetového připojení, jež Telecom dluží české pobočce společnosti, tedy TISCALI Telekomunikace Česká republika.

Tiscali S.p.A., evropská internetová komunikační společnost, vyzývá Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby okamžitě zakročil proti Českému Telecomu kvůli neproplácení plné výše poplatků za terminaci vytáčeného internetového připojení, jež Telecom dluží české pobočce společnosti, tedy TISCALI Telekomunikace Česká republika.

"Od konce dubna 2005 odmítá Český Telecom zaplatit částku, kterou dluží TISCALI a dalším alternativním operátorům za terminaci vytáčeného internetového připojení podle regulačních stanov ČTÚ," říká pan Naveed Gill, generální ředitel TISCALI Telekomunikace Česká republika.

"Poplatky za terminaci internetového připojení jsou hlavním zdrojem příjmů společnosti TISCALI za služby vytáčeného připojení k internetu poskytované našim uživatelům," dodává Gill.

"Zneužívání dominantního postavení ze strany Českého Telecomu situaci kriticky vyhrotilo. Pokud ČTÚ urychleně nezakročí, bude to znamenat ohrožení všech tuzemských poskytovatelů internetových služeb a tím i ničivé selhání české vlády ochránit konkurenceschopnost na českém telekomunikačním trhu," dodává Gill.

Vysvětlující poznámky k pozadí celého případu

Dne 25. dubna 2005 zavedl Český telekomunikační úřad svým cenovým rozhodnutím č. 05/PROP/2005 minimální ceny za terminaci vytáčeného internetového připojení, tedy poplatky, které Český Telecom platí alternativním operátorům za internetové připojení jeho zákazníků, které končí v sítích alternativních operátorů.

Ačkoliv tyto nové sazby představují pouze “minimální" částku, kterou by Český Telecom měl alternativním operátorům platit podle ustanovení nové dohody s nimi, Český Telecom jim začal od 25. dubna 2005 okamžitě vyplácet jen tyto minimální poplatky bez jakéhokoliv dalšího vyjednávání a bez jakékoliv nové dohody. Učinil tak bez ohledu na skutečnost, že poplatky proplácené alternativním operátorům mají odpovídat cenovému rozhodnutí č. 04/PROP/2003, platnému od roku 2003, jež určuje, že poplatky musí být placeny podle propočtených nákladů terminujícího operátora.

ČTÚ prohlásil, že svým cenovým rozhodnutím určil jen minimální sazby za terminaci vytáčeného internetového připojení a že výši skutečných poplatků by měl Český Telecom vyjednat s alternativními operátory. Ovšem vzhledem k tomu, že má Český Telecom i nadále de facto monopol v sektoru pevných telefonních linek pro domácnosti, nemají alternativní operátoři žádnou možnost, jak Český Telecom donutit vyjednávat poplatky za terminaci vytáčeného internetového připojení.

Článek ze dne 16. září 2005 - pátek