logo itpoint.cz

ČTÚ uděluje telekomunikační licenci pro pásmo 872 MHz

ČTÚ rozhodl v návaznosti na doporučení řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz ...

Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o výběru nejvhodnější žádosti pro udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz.

Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.

V návaznosti na doporučení řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz, obsažené ve zprávě řídícího výboru o posouzení a hodnocení žádostí do výběrového řízení, která byla předána po třetím zasedání řídícího výboru dne 25. února 2005 Českému telekomunikačnímu úřadu, rozhodl Český telekomunikační úřad následovně :

Telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz bude udělena společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., jejíž žádost se umístila ve výběrovém řízení jako první v pořadí.

S uvedenou společností budou v nejbližší době zahájena jednání o podmínkách udělení této licence.

ČTÚ

Článek ze dne 29. března 2005 - úterý