logo itpoint.cz

Čtvrtina obyvatel ČR má doma připojení k internetu

Z pravidelného výzkumu společnosti Factum Invenio, realizovaného v prosinci 2004 formou omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1023 obyvatel ČR, vyplynulo, že celkem 24 % obyvatel ČR starších 15 let má přístup k internetu z domova. Tento podíl plynule roste, za poslední tři roky došlo k nárůstu o více než 100 % (z 11 na 24 %).

Podíl domácích uživatelů internetu roste - z pravidelného výzkumu společnosti Factum Invenio, realizovaného v prosinci 2004 formou omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1023 obyvatel ČR, vyplynulo, že celkem 24 % obyvatel ČR starších 15 let má přístup k internetu z domova. Tento podíl plynule roste, za poslední tři roky došlo k nárůstu o více než 100 % (z 11 na 24 %). Internet doma využívají zejména mladí lidé, studenti, podnikatelé, vysokoškolsky vzdělaní a lidé s vyššími příjmy.

Jak vyplývá z druhé části výzkumu, která byla realizována prostřednictvím metodiky online dotazování, přístup k internetu z domova má 81 % aktivních uživatelů internetu (tj. osob používajících internet nejméně jednou týdně). Také v této skupině je patrný růst podílu domácích uživatelů.

"I přes výrazný pokles v posledních měsících zůstává nejvyužívanějším způsobem připojení k internetu z domova klasické vytáčené připojení. Razantní nástup zaznamenávají další technologie, zejména bezdrátové připojení a ADSL", uvedl Michal Peca, projektový manažer společnosti Factum Invenio.

Výše nákladů domácích uživatelů internetu na připojení zůstává dlouhodobě poměrně stabilní. Nejvíce (více než třetina) aktivních uživatelů utratí za domácí připojení k internetu částku v rozmezí 250 – 500 Kč, necelá třetina vydá měsíčně mezi 500 a 1000 Kč. Méně než 250 Kč za měsíc platí 16 % aktivních uživatelů, ve většině případů se jedná o osoby využívající vytáčené připojení (dial-up).

Počet osob, které využívají internet také k vyhledávání informací na stránkách orgánů státní správy, případně ke komunikaci s úřady, stále není příliš vysoký. Nejvíce je internet využíván k získávání informací na stránkách vlády nebo ministerstev (během posledního půl roku navštívilo stránky některého z těchto úřadů 59 % aktivních uživatelů internetu) a na stránkách městských (obecních) úřadů (54 %). Například pro hledání volných pracovních míst na stránkách úřadů práce využilo internet 27 %, pro osobní kontakt s úřady pouze 16 % aktivních uživatelů internetu.

K nejčastěji vyhledávaným informacím na stránkách orgánů státní správy patří zejména informace o firmách a podnikatelských subjektech, informace potřebné k podnikání, informace z obchodního rejstříku, zákony, vyhlášky a statistické údaje.

Factum Invenio

Článek ze dne 19. ledna 2005 - středa