logo itpoint.cz

Czech On Line protestuje proti cenovým rozhodnutím ČTÚ

Czech On Line a.s., jeden z největších alternativních telekomunikačních operátorů a dceřinná společnost Telekom Austria, považuje cenové kalkulace zahrnuté v cenových rozhodnutích Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25.4. 2005 za výrazně protikonkurenční, protěžující dominantního operátora a vážně poškozující zájmy uživatelů telekomunikačních služeb.

Czech On Line a.s., jeden z největších alternativních telekomunikačních operátorů a dceřinná společnost Telekom Austria, považuje cenové kalkulace zahrnuté v cenových rozhodnutích Českého telekomunikačního úřadu ze dne 25.4. 2005 za výrazně protikonkurenční, protěžující dominantního operátora a vážně poškozující zájmy uživatelů telekomunikačních služeb.

Cenová rozhodnutí znamenají pro domácnosti zvýšení telekomunikačních nákladů o téměř 300 Kč a vrací tak český telekomunikační trh o rok zpátky !

Cenové rozhodnutí č. 01/2005 zakazuje vázání dvou rozdílných služeb - pronájmu telefonní linky a volných minut, na což Czech On Line upozorňuje již téměř 2 roky. Zákazník, který chtěl využívat atraktivnější nabídku od alternativního operátora, musel společnosti Český Telecom do této doby v každém případě uhradit cenu volných minut zahrnutých v měsíčním paušálu za telefonní linku. Nyní došlo k rozdělení těchto služeb. To je principiálně správný krok, nicméně faktická realizace v podání Českého telekomunikačního úřadu a Českého Telecomu znamená zvýšení ceny za pronájem a údržbu telefonní linky o 80 Kč. Účastník si nemusí pořídit nadstavbové volné minuty, avšak je nucen platit dražší paušální poplatek za telefonní linku.

Ke zvýšení regulované velkoobchodní ceny došlo v dodatku č.1 k cenovému rozhodnutí č.03/PROP/2004, který se týká účtování poplatku za nadhovorové pásmo. Nelogické se zdá nařízení alternativním operátorům vybírat od uživatelů poplatek za nadhovorové pásmo ve výši 158 Kč + DPH pro Český Telecom. Pokud ČTÚ nepotvrdí domněnku Czech On Line, že tento poplatek je již součástí měsíčního paušálu za pevnou linku tak, jak tomu bylo doposud, budou alternativní operátoři nuceni tuto částku přefakturovávat pro Český Telecom. Nejvíce na to doplatí tedy opět zákazníci, kteří zaplatí za rychlý internet o 188 Kč více.

Další cenové rozhodnutí č. 05/PROP/2005 fakticky znamená konec zdravého konkurečního prostředí v oblasti vytáčeného připojení, tzv. dial-up internetu (Internet zdarma). Mezioperátorské poplatky byly upraveny jednoznačně ve prospěch Českého Telecomu. Velkoobchodní cena, kterou zaplatí alternativní operátoři Českému Telecomu za dial-up internet (tzv. originace), je několikanásobně vyšší než je poplatek, který zaplatí Český Telecom alternativním operátorům za stejnou službu.

Zatímco poplatky, které platí dominantní operátor alternativním operátorům (tzv. terminace), výrazným způsobem poklesly, a to až o 80 %, poplatky, které platí alternativní operátoři Českému Telecomu, se zvýšily. Například při propojení na tranzitní ústředně činí náklady Českého Telecomu, které hradí alternativní operátor, dle výpočtu ČTÚ bez nákladů na administrativu, marketing, zákaznické středisko či služby portálu 30 haléřů. Přitom koncová cena, kterou zákazníkům účtuje Český Telecom, je 24 haléřů.

Velkoobchodní ceny jsou stanoveny evidentně vyšší než koncové ceny. Alternativní operátoři v tomto případě nemohou konkurovat.

Navíc, podíváme-li se na aktuální cenovou nabídku Českého Telecomu na dial-up internet, koncové ceny pro domácnosti se buď nemění nebo se dokonce zvyšují. Co z toho zákonitě vyplývá? Změna výše mezioperátorských poplatků vede pouze ke zvýšení marže Českého Telecomu, nikoli však k poklesu koncových cen pro uživatele. Zdá se, že ČTÚ, místo aby spravedlivě reguloval telekomunikační trh a udržoval zdravé konkurenční prostředí, likviduje konkurenci Českého Telecomu.

Czech On Line je v kontaktu s regulačním úřadem a již jej upozornila na řadu faktických i numerických chyb v cenových rozhodnutích. Věříme, že regulátor rozhodnutí přehodnotí a svá přehlédnutí v následujících dodatcích opraví.

Vzhledem k tomu, že vydaná cenová rozhodnutí postrádají smysl regulace tak, jak jej chápe Evropská unie, podnikne Czech On Line příslušné kroky směrem k Evropské komisi. Po provedení právní analýzy zváží Czech On Line řešení vzniklé situace také dalšími právními kroky v rámci České Republiky.

Czech On Line

Článek ze dne 6. května 2005 - pátek