logo itpoint.cz

Datové služby v českých firmách

Další studie agentury Digimark, která se zabývá zmapováním oblasti využívání datových služeb v českých firmách a navazuje na loňský výzkum o datových službách z května 2004. Po roce tak máme možnost analyzovat příslušné trendy v této oblasti.

Studie je založena na výzkumu z května 2005, jehož se zúčastnilo 2479 respondentů. Studie se zabývá zmapováním oblasti využívání datových služeb v českých firmách a navazuje na loňský výzkum o datových službách z května 2004. Po roce tak máme možnost analyzovat příslušné trendy v této oblasti.

Studie obsahuje tato témata :

Vážným zájemcům o tuto studii můžeme také poskytnout podrobný přehled obsahu studie včetně detailního přehledu výsledků a statistických charakteristik zúčastněných firem. Pro podrobnou nabídku nás kontaktujte.

Digimark

Článek ze dne 21. června 2005 - úterý