logo itpoint.cz

Demontážní středisko pro recyklaci elektroodpadu v Chebu

Ve spolupráci s Úřadem práce v Chebu a spol. Dewarec s.r.o. vzniká chráněná dílna, která bude zaměstnávat 15 lidí se změněnou pracovní schopností. Dílna bude zajišťovat demontáž elektroodpadu v Karlovarském kraji. Dílna je připravena zajistit povinnost demontovat a materiálově využít vysloužilé elektrozařízení danou zákonem o odpadech všem dovozcům a výrobcům elektrozařízení.

MARKETA - REMONE s.r.o. buduje demontážní středisko pro recyklaci elektroodpadu. Ve spolupráci s Úřadem práce v Chebu a spol. Dewarec s.r.o. vzniká chráněná dílna, která bude zaměstnávat 15 lidí se změněnou pracovní schopností. Dílna bude zajišťovat demontáž elektroodpadu v Karlovarském kraji.

"V současné době dokončujeme rekonstrukci prostor tak, abychom vytvořili vhodné pracovní prostředí pro naše nové zaměstnance se změněnou pracovní schopností," říká Mgr. Jan Kristek, ředitel spol. MARKETA - REMONE.

"Technologické vybavení a kapacita dílny umožní zpracovávat většinu vzniklého elektroodpadu v kraji. Jedná se především o problematické televizní obrazovky a ostatní elektroodpad. Jediné, co dílna zpracovávat nebude, jsou chladničky s obsahem regulovaných látek," říká Dr. Brabec, technolog spol. Dewarec. "Spuštění plného provozu dílny je naplánováno na letošní červenec," dodává Mgr. Kristek.

Dílna je připravena zajistit povinnost demontovat a materiálově využít vysloužilé elektrozařízení danou zákonem o odpadech všem dovozcům a výrobcům elektrozařízení.

MARKETA - REMONE

Článek ze dne 11. května 2005 - středa