logo itpoint.cz

Dopis ministra Mlynáře nejvyšší státní zástupkyni

Vladimír Mlynář ve svém dopise zopakoval svůj nesouhlas se způsobem, jakým žalobce informoval média o jeho chystaném obvinění. Nejvyšší státní zástupkyni žádá, aby využila svých pravomocí a své autority a zjednala v jeho případu jasno. Policie si dokonce na pokyn státního zástupce koncem března vyžádala v Poslanecké sněmovně záznamy o pět let starém hlasování ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Zajímá ji, jak hlasoval o návrzích zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

Dnešního dne jsem se obrátil na Nejvyšší státní zastupitelství, konkrétně na nejvyšší státní zástupkyni Marii Benešovou, s následujícím dopisem.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

dne 16. března 2005 sdělil mluvčí městského státního zastupitelství Martin Omelka agentuře ČTK k mému údajně připravovanému trestnímu stíhání, že po "doladění spisu" budu do 5. dubna obviněn z blíže neurčeného trestného činu. Podle včerejších informací ČTK a České televize Policie ČR v těchto dnech splnila pokyn státního zástupce a údajně zpracovala mé obvinění, přičemž opět nespecifikovala, jakého trestného činu jsem se měl dopustit.

Přes tato skandální veřejná prohlášení Státního zastupitelství a Policie ČR mi k dnešnímu dni nebylo doručeno žádné obvinění. Znovu se tedy opakuje situace, kdy jsou orgány činnými v trestním řízení médiím poskytovány informace, které vytvářejí dojem, že jsem spáchal trestný čin, aniž by mi bylo cokoliv konkrétního sděleno. Tímto postupem je nejen diskreditována moje pověst, ale i porušována má práva.

Za ještě závažnější však považuji fakt, že si Policie ČR na pokyn státního zástupce vyžádala dne 25.3. 2005 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky záznamy o mém hlasování jako poslance, a to o návrzích zákonů 218/2000 Sb. a 219/2000 Sb., tedy o návrzích zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Zjišťování pro účely trestního řízení, jaký politický postoj jsem zaujímal při hlasování jako poslanec před pěti lety, považuji za kriminalizaci politických názorů. Tento nepřijatelný postup ve světle způsobu, jakým Městské státní zastupitelství o mém údajném obvinění informovalo média, je jednoznačně dalším důkazem, že v tomto případu není postupováno standardně a dochází k manipulacím, které mají dodatečně zdůvodnit postup státního zástupce.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, především z těchto důvodů se na Vás tímto obracím, abyste využila všech svých zákonem daných pravomocí a své nesporné autority a zjednala v případu mého údajného obvinění jasno. Žádám, abyste prošetřila postup Městského státního zastupitelství a způsob, jakým byly v mém případě vydávány pokyny policejním orgánům. Žádám Vás, aby mi bylo buďto sděleno čím, kdy a jak jsem měl porušit zákon, čímž bych konečně získal možnost se řádně hájit, nebo aby státní zástupce jasně a veřejně sdělil, že nejsem podezřelý z porušení zákona.

S pozdravem

V Praze dne 6.4. 2005

Vladimír Mlynář

Článek ze dne 7. dubna 2005 - čtvrtek