logo itpoint.cz

Dopis ředitele Testcom a likvidátora Testcom servis s.r.o. redakci Lidových novin

Pane šéfredaktore, s odkazem na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, konkrétně § 10, Vás žádáme o otištění následující odpovědi na článek "Kauza Testcom - stát tratil miliony" uveřejněný 17. 3. 2005 v deníku Lidové noviny ...

Pane šéfredaktore, s odkazem na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, konkrétně § 10, Vás žádáme o otištění následující odpovědi na článek "Kauza Testcom - stát tratil miliony" uveřejněný 17. 3. 2005 v deníku Lidové noviny.

Text odpovědi žádáme zveřejnit ve stejné či obdobné grafické podobě a na stejném místě, jako byl uveřejněn váš článek, který obsahuje "skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby", v daném případě příspěvkové organizace Testcom a Testcom servis s.r.o. v likvidaci.

V případě, že naší žádosti nevyhovíte ve lhůtě stanovené zákonem, obrátíme se s těmito nároky na příslušný soud.

S pozdravem

Mgr. Dušan Chmelíček, ředitel Testcom
Ing. Vít Novotný, likvidátor Testcom servis s.r.o. v likvidaci

Odpověď Testcomu na článek Lidových novin :

V době, kdy Testcom servis, s.r.o. vykonával na základě pověření Ministerstva informatiky správu obsahu a dat Portálu veřejné správy www.portal.gov.cz (PVS), přijal dle řádně uzavřených smluv plnění spojená s tímto provozem a tato i řádně uhradil. V souvislosti se vstupem Testcom servis s.r.o. do likvidace a převodem činností spojených s provozem PVS na Testcom, příspěvkovou organizaci bylo nutné vypořádat i nehmotný majetek vytvořený za dobu fungování Testcom servis s.r.o. a převést jej na příspěvkovou organizaci.

Nehmotný majetek byl tedy odprodán za pořizovací cenu příspěvkové organizaci Testcom, která ho nadále používá a rozvíjí při zajišťování správy obsahu a dat PVS. Nehmotný majetek zahrnoval zejména :

Testcom

Článek ze dne 18. března 2005 - pátek