logo itpoint.cz

Dostupnější a příjemnější místo pro setkání s vámi

FAYN mění sídlo - opouštíme Prahu, kotvíme v Brně. Jste zváni ...

S platností od 29. 11. 2005 dochází ke změně poštovní adresy a sídla společnosti FAYN.CZ s.r.o.

Původní adresa sídla Komárkova 2265/1, 148 00 Praha 4 se ruší a je nahrazena novou adresou :

Nám. 28 dubna. 48, 635 00 Brno-Bystrc

Přestože korespondence přijatá doručená na předchozí adrese bude po dočasnou dobu předávána na adresu našeho nového sídla, prosíme, zasílejte nám veškeré písemnosti již na adresu nového sídla.

Děkujeme za pochopení.

Článek ze dne 21. prosince 2005 - středa