logo itpoint.cz

Elektronická podatelna nemusí stát ani korunu - reakce MI ČR

V článku o elektronických podatelnách v Orlických novinách se objevilo několik nedorozumění, která bych ráda uvedla na pravou míru. Od 1. ledna tohoto roku skutečně platí vyhláška Ministerstva informatiky, která obcím nařizuje zřídit elektronickou podatelnu (mimochodem vyhláška se netýká těch nejmenších obcí). Elektronická podatelna však není nic jiného než správně nastavený program pro příjem elektronické pošty a elektronický podpis.

V článku o elektronických podatelnách v Orlických novinách (z 12.1. 2005) se objevilo několik nedorozumění, která bych ráda uvedla na pravou míru. Od 1. ledna tohoto roku skutečně platí vyhláška Ministerstva informatiky, která obcím nařizuje zřídit elektronickou podatelnu (mimochodem vyhláška se netýká těch nejmenších obcí). Elektronická podatelna však není nic jiného než správně nastavený program pro příjem elektronické pošty a elektronický podpis.

Vhodný počítačový program i elektronický podpis mohou obce od Ministerstva informatiky získat zdarma, "prvotní investice do sto padesáti tisíc korun", o které je v článku řeč, tedy rozhodně není nutná. Stejně tak zavádějící je tvrzení pana starosty obce Dolní Dobrouč, podle kterého by si občané, aby mohli s úřadem prostřednictvím elektronické podatelny komunikovat, měli pořizovat zaručené elektronické podpisy. Nic takového vyhláška ministerstva nenařizuje. Běžný dotaz zaslaný e-mailem není nutné podepisovat elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna (počítač) jako obdoba kamenné podatelny na úřadě je místem, přes které úřad systematicky přijímá a potvrzuje obdrženou poštu nikoli papírovou, nýbrž elektronickou. Vyhláška ministerstva má v první řadě zamezit tomu, aby úřady občanům v komunikaci na dálku, která je nejenom pohodlnější, ale v konečném důsledku i mnohem levnější, bránily. A nejenom to. Vyhláška těm obcím, které neočekávají, že by elektronická podatelna byla jejich občany využívána, umožňuje dohodnout se se sousední, větší obcí a elektronickou poštu přijímat přes podatelnu sousední obce. Ministerstvo informatiky obce k nákladným investicím ani neodůvodněným změnám rozhodně nutit nechce.

MI ČR

Článek ze dne 14. ledna 2005 - pátek