logo itpoint.cz

Fixed-Mobile Convergence Alliance rozšiřuje program konvergence po celém světě

Jedním z hlavních cílů FMCA je vytvořit pro tyto technologie dostatečnou podporu u dodavatelů koncových zařízení. Za deset měsíců svého působení aliance získala závazek dodavatelů uvést na trh telefony podporující technologie Bluetooth UMA, Wi-Fi UMA a Wi-Fi SIP. FMCA předpokládá, že do poloviny roku 2006 uvedou přední dodavatelé na trh více než 15 typů Wi-Fi telefonů ve střední cenové hladině podporující tyto služby.

Globální význam konvergence fixních a mobilních sítí byl dnes ještě dále podpořen oznámením, že dalších 7 významných telekomunikačních operátorů se stalo členy Fixed-Mobile Convergence Alliance (FMCA). Od svého založení v červenci 2004 hraje FMCA přední roli při formování propojování fixních a mobilních sítí po celém světě. Rozšířením aliance o další členy získá přístup k výhodám konvergentních služeb přibližně 240 milionů zákazníků.

Jedním z hlavních cílů FMCA je vytvořit pro nastupující konvergentní technologie dostatečnou podporu u dodavatelů koncových zařízení a podpořit standardy pro produkty i zařízení pro tyto služby.

Za deset měsíců svého působení FMCA úspěšně získala závazek dodavatelů uvést na trh telefony podporující technologie Bluetooth UMA, Wi-Fi UMA a Wi-Fi SIP. FMCA předpokládá, že do poloviny roku 2006 uvedou přední dodavatelé na trh více než 15 typů Wi-Fi telefonů ve střední cenové hladině podporující konvergentní služby.
FMCA dodá produktové požadavky pro klíčové konvergentní technologie do poloviny až konce roku 2005. Poskytnutím nezbytných kritérií pro produkty Bluetooth CTP, UMA a Wi-Fi SIP do srpna 2005 si FMCA slibuje zkrácení doby uvedení konvergentních produktů na spotřebitelské i podnikatelské trhy po celém světě.

FMCA aktivně vytváří partnerství s řadou organizací pro vývoj standardů s cílem vytvořit standardy pro UMA a Wi-Fi SIP produkty. Tyto významné organizace pro vývoj standardů mají podporu většiny dodavatelů, což úspěšně doplňuje členství telekomunikačních operátorů v alianci, a vztahy s nimi dále zvýši připravenost telekomunikačního odvětví a urychlí schvalování produktů pro konvergenci.

Do října 2005 FMCA dále připraví zprávu kvantifikující celosvětově příležitosti pro konvergentní služby. Zpráva bude obsahovat globální současné a budoucí příležitosti pro poskytování konvergentních služeb s uvedením klíčových segmentů a regionálních trhů. Součástí zprávy bude i odhad celkového počtu uživatelů konvergence a tržní podíl, který konvergentní služby zaujmou na telekomunikačním trhu.

Novými členy FMCA jsou :

Ryan Jarvis, předseda FMCA a ředitel pro konvergentní produkty BT, řekl: "Konvergence je nezvratným trendem, který umožní poskytovat dokonalejší komunikační služby a obohatí zákazníky o další možnosti komunikace. Rychlé rozšíření FMCA ukazuje, že přední operátoři na celém světě kladou důraz na urychlení konvergence a uznávají vedoucí postavení FMCA při vytváření prostředí pro její úspěšné zavedení."

Stávajícími členy FMCA již jsou :

Zástupce BT je předsedou aliance a zástupce Alliance a Rogers Wireless Inc. je jejím místopředsedou.

Aliance FMCA

Článek ze dne 20. května 2005 - pátek