logo itpoint.cz

Informace ČTÚ k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice

Dne 15.3. 2005 zveřejnil ČTÚ stanovisko k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice. V návaznosti na v něm uvedené informace Český telekomunikační úřad sděluje, že jednání RSC (Radio Spectrum Committee) Evropské komise proběhlo dne 1. 6. 2005 a přijalo souhlasné stanovisko k textu "Rozhodnutí komise o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN)".

Dne 15.3. 2005 zveřejnil Český telekomunikační úřad na svých internetových stránkách v sekci Aktuální informace stanovisko k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice. V návaznosti na v něm uvedené informace Český telekomunikační úřad sděluje, že jednání RSC (Radio Spectrum Committee) Evropské komise proběhlo dne 1.6. 2005 a přijalo souhlasné stanovisko k textu "Rozhodnutí komise o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (R-LAN)".

Vzhledem k tomu, že se oficiální zveřejnění uvedeného dokumentu očekává nejbližší době, byla jeho ustanovení zapracována do návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO – R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, zveřejněného v sekci Elektronická úřední deska ČTÚ - ZDE.

ZDE naleznete "VÝZVU K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK" k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/12/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

ČTÚ

Článek ze dne 14. června 2005 - úterý