logo itpoint.cz

Informace o evropské harmonizaci podmínek provozování místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz

Český telekomunikační úřad informuje o jednání Výboru pro rádiové spektrum (RSC – Radio Spectrum Committee).

Informace o evropské harmonizaci podmínek provozování místních rádiových sítích RLAN v pásmu 5 GHz.

V návaznosti na Stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k využívání kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN v České republice, zveřejněné 11.11. 2004, Český telekomunikační úřad informuje, že na jednání Výboru pro rádiové spektrum (RSC – Radio Spectrum Committee) dne 8.12. 2004 byl Evropskou komisí (dále jen "EK") předložen návrh textu Rozhodnutí EK o bezdrátových přístupových sítích včetně místních rádiových sítí v pásmu 5 GHz.

To znamená, že EK zvolila cestu sjednocení podmínek využívání sítí v členských státech EU závazným dokumentem, který bude implementován jednotlivými státy. Toto Rozhodnutí bude tedy určující i pro umožnění provozování sítí a používání jejich zařízení v ČR.

Termín jeho vydání bude teprve upřesněn podle výsledků připomínkového řízení. Předpokládá se, že konečné znění dokumentu bude projednáno na příštím zasedání RSC 10.3. 2005.

Informace o stavu přípravy využití kmitočtového pásma 5 GHz systémy RLAN

ČTÚ

Článek ze dne 13. ledna 2005 - čtvrtek